Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Financiering. Verschillende routes …

1 jan 2022 | Niet gecategoriseerd (0)

Geachte bezoeker van deze website, 

 

Complexe financieringsstromen in de GGZ: 
Zoals u wellicht weet is er de laatste jaren nogal wat veranderd in de regelgeving vanuit zorgverzekeraars en gemeentes, waardoor wij ons genoodzaakt hebben gezien om onze werkwijze ingrijpend te veranderen. 

De hele financiering van de zorg is zo ingewikkeld geworden dat wij het zelf nauweljiks meer begrijpen en bovendien verandert het ook nog eens regelmatig.

Volwassenen zorg via de Zorgverzekeraars: 
Tot 2015 was het relatief eenvoudig: Alle zorg die wij leverden werd vergoed door de zorgverzekeraars. 

Die zijn verenigd in 7 koepels en met alle 7 hadden we een contract en kregen we een budget toekend.

(Zeg maar een bepaald aantal behandelingen per zorgverzekering die we mochten declareren. Als dan in het de loop van het jaar het budget van een bepaalde zorgverzekeraar op was moesten we nieuwe patiënten van die zorgverzkekeraar weigeren).

Jeugdzorg via de Gemeentes: 
Vanaf 2015 valt de zorg voor kinderen en jeugdigen (<18) echter niet meer onder de zorgverzekeraars, maar onder de gemeente en moesten we dus met talloze gemeentes contracten gaan afsluiten. 

Enorm ingewikkeld want elke gemeente heeft zo zijn eigen regels en voorwaarden en per provincie verschilt het allemaal ook enorm.

Zo ingewikkeld dat het langzamerhand een dagtaak werd en je er dus speciaal iemand voor aan moest nemen om dat allemaal uit elkaar te houden en te regelen en dus gewoon niet meer toe doen.

Contractvrij werken: 
Een manier om het nog enigszins overzichtelijk te houden is niet meer met alle zorgverzekeraars contracten afsluiten en je te beperken tot een provincie en daarbinnen een beperkt aantal gemeentes. 

Steeds meer praktijken krijgen het ook allemaal niet meer georganiseerd en besluiten helemaal geen contracten meer aan te gaan, noch met zorgverzekeraars, noch met gemeentes en zich alleen nog maar te richten op patiënten die zelf betalen en, al naar gelang hoe ze verzekerd zijn, zelf proberen de kosten alsnog via hun zorgverzekeraar terug te krijgen.


Natura vs Restitutiepolissen: 
Ook dat is ingewikkeld en verschilt per zorgverzekeraar maar in het algemeen kan gesteld worden dat dat gemakkelijker wordt als u een zgn. ‘restitutiepolis’ afsluit wat we tegenwoordig dus ook iedereen adviseren. 

Het nadeel van contract-vrij en dus met ‘zelfbetalers’ te werken is dat dat een elitaire vorm van zorg in de hand werk waardoor mensen die het zelf kunnen betalen voor getrokken worden, omdat zij wel zorg kunnen krijgen die niet toegankelijk is voor minder bedeelden.

Akte van Cessie: 
Een andere mogelijkheid is te werken met een zgn. ‘Akte van Cessie’ waarbij u een document tekent waarin u verklaart dat u wel behandeling krijgt maar niet wilt dat er gegevens over u naar de zorgverzekering worden gestuurd. 

Met een dergelijk document kunt u de kosten declareren en zijn zorgverzekeraars verplicht deze te vergoeden, maar dat schijnen zorgverzekeraars weer vervelend te vinden omdat dat buiten hun contracten en dus controle omgaat en daarom tegen te gaan werken door allerlei barrières op te werpen. 

Geen van de oplossingen is ideaal voor iedereen en we moeten dus een soort middenweg zoeken, verschillende mogelijkheden waar u, afhankelijk van uw situatie, uit kunt kiezen.

Verschillende routes: 
U kunt dus verschillende paden aflopen.

We hebben geprobeerd dat weer te geven in een schema:

1. Het begint allemaal met de constatering dat u een probleem hebt waar u hulp voor nodig hebt. 

2. Als u 18 jaar of ouder bent kunt u twee dingen doen:

1. U kunt zich naar PolyZoom laten verwijzen om voor vergoede zorg in aanmerking te komen.
Afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, kunnen wij direct bij uw zorgverzekeraar declareren (als wij een contract en budget hebben met uw zorgverzekeraar of u kunt met een ‘acte van sessie’ werken en achteraf onze nota zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, waarbij het dan maar afwachten is of en zo ja welk percentage u vergoed krijgt.

2. U kunt besluiten de behandeling zelf te betalen.  

3. Als het om een kind of jongere <18 gaat, kunt u ook weer twee dingen doen, tw:

1. U kunt u en uw kind naar PolyZoom laten verwijzen door uw huisarts of door het CJG of Sociaal Wijkteam van uw gemeente.
(Dat kan op dit moment alleen als u in een gemeente woont in de provincie Groningen. Met de gemeentes in Drente en de Friesche gemeentes hebben wij geen contract).  

2. U kunt besluiten de behandeling zelf te betalen.


4. Contracten met gemeentes Groningen en alle zorgverzekeraars behalve Menzis: 
Als u verwezen bent door de huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of een sociaal Wijkteam/ CJG van uw gemeente, dan gaat het dus om verzekerde zorg en is daadwerkelijke vergoeding alleen afhankelijk van de vraag of wij een contract met en budget van uw zorgverzekeraar hebben (momenteel hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract, behalve met Menzis, waarbij de budgetten in de loop van het jaar opraken) en als het om jongeren <18 gaat als u woonachtig bent in een gemeente van Groningen.

5. Zelfbetalers: 
Is dat niet het geval dan kunt u weliswaar zorg ontvangen maar zult u dat op eigen kosten moeten doen.

6. Keuze: 
Dat kan bij PolyZoom (dwz de heer Eisenga (kinder- en Jeugd-) Psychiater of mevr Heezen (Systeem- en relatietherapeut).

 

7. Voor- en nadelen van verzekerde zorg: 
Het helemaal buiten de zorgverzekeraar of gemeente om regelen van de zorg heeft het voordeel dat er geen gegevens worden gestuurd naar uw zorgverzekeraar, gemeente maar ook niet naar uw huisarts. Het nadeel is dat u de kosten zelf moet dragen en buiten allerlei wettelijk verplichte regelingen valt zoals kwaliteitseisen, klachtenrecht, etc.

9. Psychiatrische problematiek: Weet u niet zeker of uw klachten psychiatrisch of psychologisch van aard zijn, de mogelijkheid van medicatie open wilt houden, alsmede de mogelijkheid dat uw zorg vergoed wordt, dan kunt u zich aanmelden bij PolyZoom (www.polyzoom.nl)

 

We hopen u, ondanks het ingewikkelde speelveld van de Geestelijke gezondheidszorg toch enigszins weg wijs te hebben gemaakt zodat u zichzelf allerlei omzwervingen kunt besparen voordat u op de juiste plek komt.
Wellicht tot ziens bij een van ons binnenkort. 
T.B. Eisenga.
J. Heezen 
 

    -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

    Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

    • .

    Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

    • .