Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Begeleiding (2C14)

3 mei 2016 | Hulpaanbod (cliënten) (2C1)

Begeleiding vs Behandeling: Wat is nu het verschil tussen begeleiding en behandeling, zult u zich misschien afvragen.

  • Behandeling is op verandering binnen de persoon en/ of zijn context gericht, waarbij de eigen autonomie veel nadrukkelijker als uitgangspunt wordt gekozen.
    .
  • Begeleiding is meer steunend en structurerend van aard waarbij de ander (therapeut) dus een nadrukkelijker/ actievere/ uitvoerende rol heeft, waarbij hij/ zij dus bepaalde aspecten overneemt die betrokkene zelf niet kan. Hierbij wordt dus meer gewerkt vanuit een zgn. ‘handicapmodel’.

LEES MEER …

  • Wij zijn bij PolyZoom meer op behandeling dan op begeleiding gericht, maar hebben voor begeleiding wel goede samenwerking met andere partners die zich juist daar meer op hebben toegelegd en dus vanuit een andere grondhouding werken.
    .
  • Grijs overgangsgebied: Uiteraard is de grens tussen behandeling en begeleiding in de praktijk vrijwel nooit scherp te trekken en zijn er allerlei grijze overgangsgebieden waarbij wij tijdens een behandeltraject ook vaak tijdelijk en op onderdelen even op een begeleidingsmodus overstappen. Gebeurt dat echter structureel en is daar op een gegeven moment meer wel sprake van dan niet, dan zullen wij in overleg met u verwijzen naar collega’s die daar beter in zijn en op dat gebied dus ook meer kunnen bereiken.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

  • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

  • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">