Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Behandelevaluatie (2D7)

1 mei 2016 | Werkwijze, Procedure en Stappenplan (2D)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 30-05-2016

Behandelevaluatie:

Geachte heer/ mevr., ouder(s), etc.

Reden van dit schrijven: Binnen de GGZ worden alle mogelijke behandelingen toegepast. Waarschijnlijk is de helft daarvan niet werkzaam. Het probleem is echter dat we niet weten welke helft. Het is daarom van groot belang te achterhalen wat wel en niet werkt en vooral ook waarom, zodat we onze behandelingen op grond daarvan steeds kunnen bijschaven.

LEES MEER …

 • Waarom u ?: Daar hebben allerlei geleerde dames en heren boeken over vol geschreven maar de enige die die vraag, volgens ons, enigszins betrouwbaar zou kunnen beantwoorden, is degene die dergelijke behandeling ‘aan den lijve’ heeft ondervonden. U dus !
  .
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen kwantitatief en kwalitatief effect onderzoek.
  .
 • Bij kwantitatief onderzoek (waar de overheid en zorgverzekeraars vooral in geïnteresseerd zijn) gaat het om de vraag ‘OF‘ en ‘IN WELKE MATE‘ mensen verbeterd (of verslechterd) zijn sinds het begin van een behandeling. Daar houden instanties als DBC onderhoud en ‘Telepsy’ zich mee bezig van wie u die drie vragenlijstjes hebt ontvangen of nog gaat ontvangen.
  .
 • Bij kwalitatief onderzoek (waar wij vooral in geinteresseerd zijn) gaat het om de vraag ‘WAARDOOR‘ mensen verbeterd zijn. (Veel ingewikkelder maar ook veel interessanter en daar is ons eigen zelf ontwikkelde vragenlijstje voor ontwikkeld).
  .
 • Vraag: Daarom vragen wij tegenwoordig patiënten en/ of hun ouders na afloop van een behandeling een kort evaluatieverslagje van een half A-4 tje te schrijven. In de eerste plaats als feedback voor onszelf om van te leren, maar ook voor uzelf en voor uw huisarts. Uw verslagje nemen we nl ook op in de afsluitbrief aan de huisarts zodat hij/ zij de informatie uit de eerste hand heeft en op grond daarvan ook beter kan inschatten welk type mensen met welke problemen hij/ zij mensen wel of beter niet naar ons kan verwijzen.
  .
 • In essentie gaat het nl. om vijf vragen, nl:
  • 1. Heeft de behandeling geholpen ?
   2. In welke mate heeft het geholpen ?
   3. Waar helpt het wel voor en waar niet ?
   4. Waar ligt dat volgens u aan ?
   5. Wat hadden we achteraf beter kunnen doen ?
   .
   Een kort antwoord van 1 of 2 zinnetjes per vraag is genoeg
   .
 • Hier kunt u het evaluatieformuliertje downloaden waarbij u kunt kiezen voor verschillende soorten feedback, afhankelijk van welke het beste bij u past.
  .
 • Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw terugkoppeling. !!
  .
 • Wij zullen uw feedback gebruiken om ons hulpaanbod te verbeteren.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">