Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Behandeling (2C13)

3 mei 2016 | Hulpaanbod (cliënten) (2C1)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 30-05-2016

(Staat er dubbel in. Ook bij 2D5. Dus misschien een eruit)

Behandeling in verlengde van diagnostiek: Ook de behandeling laten we zo veel mogelijk aansluiten bij wat we op de verschillende niveaus in kaart hebben gebracht. De diagnostiek moet m.a.w. richting geven aan de behandeling die dus logisch in het verlengde daarvan moet liggen.

LEES MEER …

 • Systemische behandeling tenzij …: Het heeft geen zin om de behandeling van een kind met ADHD te beperken tot het instellen op medicatie, als we op het niveau van het eerste milieu (Gezin) een explosieve en aan alcohol verslaafde vader hebben beschreven, op het 2 milieu een leerstoornis en het gepest worden, op het 3e milieu een gebrek aan aansluiting bij leeftijdgenoten en op het 4e milieu een gameverslaving.
  .
 • Symptoombestrijding vs geneeskunst: Althans het instellen op medicatie kan wel enige zin hebben en zelfs wel een aantal problemen op andere gebieden helpen doorbreken, maar het is onze beroepseer te na om al die in stand houdende factoren te laten liggen en ons te beperken tot de pillen. In die zin streven we er altijd naar om wat wij doen boven het niveau vansymptoombestrijding te tillen, hoewel dat ons natuurlijk ook lang niet altijd lukt …
  .

  • (… en uiteraard ook sterk afhankelijk is van of men dat wel wil, want wij kunnen wel van alles willen maar de patiënt/ ouders blijft/ blijven ook bij ons, binnen bepaalde randvoorwaarden, het laatste woord houden. (Tenzij ze dus bijv. helemaal geen diagnostiek of alleen maar pillen willen).
   .
 • Om een indruk te krijgen van het soort behandelingen dat wij in zouden kunnen zetten verwijs ik u naar elders op deze website.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">