Selecteer een pagina

Update per 01 -01 2023:

Corona beleid voorlopig opgeschort:

Omdat de Corona dreiging voorlopig van de baan is en de meeste mensen zijn gevaccineerd, is onderstaande beleid niet meer van toepassing maar laten we het voorlopig hier op de webiste staan voor het geval de situatie weer verandert en we snel weer beschermende maatregelen moeten instellen. In dat geval wordt onderstaande tekst weer actueel. 

We blijft uiteraard van kracht dat wij van u verwachten dat u ev. ‘Face-to-Face’ de afspraken afzegt of omzet naar beeldbelcontacten, als u niet fit bent en meent iets onder de leden te hebben. Hetzelfde kunt u uiteraard van onze kant verwachten. 

Het Coronabeleid van 2021/ ’22 dat voorlopig dus is opgeschort maar weer actueel zou kunnen worden bij een nieuwe Corongolf: 

PolyZoom volgt het regeringsbeleid echter binnen die kaders blijven wij aan de voorzichtige kant en lopen dus niet voorop. In feite komt dat er op neer dat we voornemens zijn het overheidsbeleid te volgen op gepaste afstand van ongeveer een maand. 

 
Overwegingen: 
Wij willen nl geen enkel risico lopen dat u door andere patienten via ons besmet raakt.
Bovendien behoren wij zelf inmiddels, qua leeftijd, ook bijna tot de risicogroep. 
 
Beeldbellen tenzij …: 
Dat betekent concreet dat het devies voorlopig blijft: Beeldbellen tenzij …’ 
D.w.z. dat wij de contacten zoveel mogelijk middels beeldbellen blijven doen, tenzij dat echt niet anders kan en u perse een ‘face-to-face- contact wilt. 
 
Uitzonderingsgevallen: 
In dat geval en voor noodgevallen/ crises hebben wij een voorziening getroffen m.b.v. plexiglas schermen (Zie foto). 
Als u alleen of met zijn tweeën komt willen we u vragen om elk achter een dergelijk scherm plaats te nemen, zodat wij rond kunnen lopen om pullen te pakken, het whiteboard te gebruiken en u van koffie te voorzien. Komt u met zijn drieen (bijv. kind met beide ouders) dan kunnen wij beter achter zo’n scherm plaats nemen, maar kunnen we dan bijv. het whiteboard niet gebruiken. 
Echter alleen als het niet ander kan, want we moeten ‘face-to-face’ contacten zo veel mogelijk tot een minimum beperken, omdat wij dan behoorlijk wat tijd tussen afspraken moeten plannen om alles (deurknoppen, kopjes, stoelen, toilet, etc) na afloop weer te ontsmetten.
 
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan: 

En hoewel beeldbellen uiteraard niet helemaal vergelijkbaar is met ‘face-to-face’ contacten, moeten we zeggen dat het daar toch verrassend dichterbij komt dan we vooraf hadden gedacht en zelfs intakes (dus met nieuwe mensen die we vooral nog niet kenden) veelal heel acceptabel verlopen. (Hoewel je het eigenlijk niet zou moeten vergelijken; beide methodes hebben zo hun eigen voor- en nadelen …). 

 Medicatiecontroles waarbij de bloeddruk gemeten moet worden, kunnen voorlopig niet omdat wij ons dan helemaal in zouden moeten pakken met mondkapjes, handschoenen, etc. en dat niet in verhouding staat tot een handeling van hooguit een halve minuut met bovendien gering belang (tenzij u reeds bekend met met hoge bloeddruk en/ of andere cardiovasculaire problemen maar in dat geval moeten we alleen om die reden nog terughoudender zijn met medicatie dan we normaliter al zijn). 

 
 
Hopelijk geeft dit antwoord op uw belagrijkste vragen.
Mocht u toch nog vragen hebben die in het voorgaande niet beantwoord zijn, schroom dan niet ons even te benaderen op [email protected] of 050 – 406.36.50 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
T.B. Eisenga
(Kinder- en Jeugd-en Volwassenen Psychiater
 
 
J. Heezen
Relatie- en Gezinstherapeut en Praktijkmanager

 

Update per 1-1-2022:

Sowieso rekenen wij erop dat u ook uw deel van de verantwoordelijkheid en i.g.v. twijfel over uw gezondheid dat aangeeft en uw face-to-face afspraak annuleert, uit stelt, verplaatst of vervangt door een beeldbelcontact.

Wat dat beeldbellen betreft: We zijn er door de omstandigheden tot gedwongen maar eerlijk gezegd is dat veel beter bevallen en blijkt er veel meer mogelijk dan we vooraf hadden gedacht of voor mogelijk hadden gehouden.

We willen het, ook na de Corona crisis, dan ook in ons hulpaanbod houden en zullen in de loop der tijd waarschijnlijk toegroeien naar een zgn. ‘blended’ vorm. D.w.z. een combinatie van face-to-face contacten en beeldbel contacten, afhankelijk van het soort problematiek, aard en soort van de gesprekken, praktische voor- en nadelen en uw voorkeuren.

Voorlopig stellen we voor om in ieder geval het eerste kennismakings-/ intakegesprek middels een beeldbelverbinding te doen,zodat u het in elek geval een keer ervaren hebt en gefundeerd kunt kiezen in welke vorm u ev. veervolgcontacten wilt.  (Althans tijdens periodes dat het verantwoord is om uberhaupt face-to-face contacten te hebben want tijdens periodes dat dat niet verantwoord is kunnen we u die keuze niet geven en alleen maar beeldbelcontacten aanbieden).

Waarschijnlijk zal er dan een grote variatie van soorten contacten gaan ontstaan met aan het ene uiterste mensen die alleen maar beeldbelcontacten willen (en die we dus mogelijk nooit in levende lijve zullen ontmoeten) tot mensen die enkel face-to-face contacten willen aan het andere uiterste met alle combinaties van beeldbelcontacten en face to face contacten daar tussen in.

Gaande weg zal dan waarschijnljk vanzelf duidelijk worden welk soort problematiek of mensen wel geschikt zijn voor beeldbel contacten en welke meer baat hebben bij face-to-face contacten.

Daar wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan maar daar is nog niet veel van bekend.

Het enige dat een beetje begint uit te kristalleren is dat beeldbellen minder geschikt zou zijn voor sterk vermijdende mensen (omdat beeldbellen te veel gelegenheid geeft om mooi weer te spelen en de eigenlijke problematiek verborgen en buiten beeld te houden), verwaarloosde mensen (die het contact met iemand op een beeldscherm niet als voldoende echt/ reeel ervaren), psychotische mensen (die er achterdochtig van worden en het gevol hebben te worden bespied en manische mensen (die veel te onrustig zijn om drie kwwartier achter een beeldscherm te blijven zitten.

In de loop der tijd zullen we vast nog meer kriteria vinden op grond waarvan we kunnen adviseren om face to face contacten of juist liever beeldbel contacten te hebben.

Voorlopig beginnen we dus standaard met een intake-/ kennismakinggesprek middels beeldbellen waarna we afspraken of het volgende contact ook weer via beeldbellen of toch liever face to face zal plaatsvinden.  

Zodra ons beleid of onze inzichten weer veranderen of bijgesteld worden zullen we u daarvan op de hoogte brengen middels een aanvulling/ update van deze pagina waar we aldus vanaf heden mensen naar zullen verwijzen.

Met vriendeljke groet,

T.B. Eisenga, (Kinder- en Jeugd-) psychiater
J.Heezen, systeemtherapeut en prakijkmanager.