Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Diagnostiek (2C11)

2 mei 2016 | Hulpaanbod (cliënten) (2C1)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 30-05-2016

Geen behandeling zonder diagnostiek: Als eerste is natuurlijk altijd een vorm van diagnostiek noodzakelijk. Zeker vanuit een medische achtergrond hebben wij meegekregen dat ‘je (in therapeutische zin) ‘van mensen afblijft’ zolang je niet weet wat er aan de hand is’.

Vergelijk het met je auto die kapot is en waarmee je naar een garage gaat. Je zou toch vreemd staan te kijken als een monteur zomaar in het wilde weg wat lampjes en ruitenwissers zou gaan vervangen, zonder eerst te achterhalen wat er aan de hand is.

Of een chirurg die zomaar in het wilde weg in je buik gaat snijden omdat je buikpijn hebt.

LEES MEER …

 • Voor ons aldus zo vanzelfsprekend dat wij ons niet kunnen voorstellen dat dat niet voor iedereen net zo vanzelfsprekend is.
  .
 • Niet overal hetzelfde: Toch is dat gek genoeg in bepaalde delen van de maatschappij veel minder vanzelfsprekend en is er bij bepaalde onderdelen van de overheid een neiging om i.g.v. psychische problematiek er van uit te gaan dat je wel kunt gaan behandelen, zonder eerst diagnostiek te hebben verricht (misschien ook omdat dat goedkoper lijkt. Echter vaak is ook hier weer ‘goedkoop’ ‘duurkoop’). Voor ons aldus te absurd voor woorden en niet iets waar wij zelfs maar over in gesprek willen met mensen die überhaupt vraagtekens plaatsen bij het nut en de noodzaak van diagnostiek.
  .
 • Zo is dat bijv. voor hulpverleners binnen de oplossingsgerichte school veel minder vanzelfsprekend waar wij ons dan ook van distantiëren.
  .
 • Proportionele diagnostiek: Natuurlijk hoeven niet alle problemen even grondig en uitgebreid te worden onderzocht en van allerlei hypotheses en verklaringen worden voorzien en zal het best zo zijn dat er problemen zijn die je gewoon praktisch kunt oplossen zonder dat je enig idee hebt over het ontstaan ervan. Wij hebben echter geen verstand van dat soort problemen, houden ons er niet mee bezig en komen pas in beeld als dat soort oplossingen niet of slechts tijdelijk blijken te hebben gewerkt.
  .
 • Gaat u met ons in zee, dan komt u dus niet onder enige vorm van diagnostiek uit. Wilt u dat niet dan bent u waarschijnlijk elders beter af en zouden wij u willen zich naar ons te laten verwijzen.
  .
 • Diagnostiek dus als basis en uitgangspunt voor welk vervolg dan ook: Wij gaan daarbij systematisch tewerk en hanteren het zgn. ‘Poly-Zoom’ model zoals dat elders op deze website uitgebreid is beschreven.
  .
 • In de kern komt dat er op neer dat wij ons het individu voorstellen als omgeven door een zevental steeds wijder wordende cirkels ofwel milieus genoemd van waaruit het individu wordt beïnvloed
  .

  • 1e milieu = ouders en gezin;
  • 2e milieu = School/ werk;
  • 3e milieu = vrienden, kennissen, sport, club, verenigingsleven;
  • 4e milieu = virtuele wereld van sociale media en
  • 5e milieu = maatschappelijke context
  • 6e milieu = culturele context
  • 7e milieu = spirituele/ religieuze/ zingevings-aspecten
   .
 • We proberen de invloeden van elk milieu in kaart te brengen en zoomen vervolgens van buiten naar binnen in op het individu, van wie we de klachten beschrijven op psychologisch niveau (onder te verdelen naar cognitieve, emotionele en gedragsproblemen) en biologische (lichamelijke) bijzonderheden.
  .
 • We hanteren m.a.w. dus nadrukkelijk een systemische (gezinstherapeutische) benadering bij zowel de diagnostiek als de behandeling en wel nadrukkelijker naarmate de aangemelde patiënt jonger is.
  .
 • Wat de individuele aspecten betreft kijken wij vooral met een psychodynamische bril (i.t.t. vele andere praktijken die vooral gedragstherapeutische georiënteerd zijn).
  .
 • Voor u van belang te weten lijkt ons, voordat u voor ons kiest.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">