Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Digitale anamnese (2D2/ 3A8)

3 mei 2016 | Overige Onderwerpen (5A)

Wij hopen dat hier ooit een digitale anamnese instrument komt te staan. We spelen al jaren met de gedachte maar dat blijkt toch veel ingewikkelder dan we aanvankelijk dachten (en enige programmeerkennis te vereisen).

Het zal er dus voorlopig niet van komen maar als u er meer wilt weten klik dan op de ‘lees meer’ knop …

LEES MEER …

 • De gedachte is dat van de 500 vragen die men theoretische zou kunnen stellen tijdens een diagnostiek traject, er waarschijnlijk 250 zijn waar een interviewer ‘in levende lijve’ voor nodig is om betrouwbare antwoorden te verkrijgen,
  .

  • …. o.a. omdat het vaak niet alleen gaat om WAT er letterlijk gezegd wordt maar ook om HOE het gezegd wordt en dus de weging en interpretatie van de antwoorden. (Bovendien registreert een echte interviewer niet alleen wat er WEL gezegd wordt maar ook wat er NIET of tussen de regels door gezegd wordt).
   .
  • Allemaal zaken wat een computer niet kan en waar je nu eenmaal een mens van ‘vlees en bloed’ voor nodig hebt met een hoop kennis en ervaring, die dus nooit door een computer zal kunnen worden vervangen.
   .
 • Dat neemt niet weg dat er dus ook ongeveer 250 vragen zijn die zich misschien wel lenen om door een computer gesteld te worden. Dat zijn de meer feitelijke vragen.
  .
 • Het idee is om een geautomatiseerde computeranamnese (een soort aanmeldformulier) te ontwikkelen met een ‘routing’ (vergelijkbaar met het belastingformulier: ‘Als het antwoord op vraag 17 ‘Nee’ is ga dan naar vraag 56′ etc.).
  .
 • De bedoeling is dan dat de verkregen antwoorden mbv een zgn ‘Rapport Generator’ automatisch in velden van een sjabloon van een intake brief worden geplaatst, waardoor er al een soort conceptbrief ontstaat die al voor de intake naar ons toegemaild wordt en die we dan alleen nog maar op grond van het echte intakegesprek hoeven aan te vullen en te redigeren.
  .
 • Maar zoals gezegd, blijkt dat ongelooflijk veel ingewikkelder dan we hoopten en dachten en zien we dat er dus voorlopig niet van komen (tenzij we toevallig iemand tegen komen die verstand heeft van dit soort dingen en ons op weg zou kunnen helpen. Dus als u zich geroepen voelt houden wij ons van harte aanbevolen …).
  .
 • Voorlopig komt hier dus niets anders te staan dan deze tekst maar het zou wel kunnen zijn dat wij eens met onderdelen van zo’n digitale vragenlijst zullen willen experimenteren, die u dan hier kunt downloaden om uit te proberen en ons hopelijk van feedback kunt voorzien.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">