Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Doelgroep KJP (2B1)

15 mei 2016 | Doelgroep, Indicaties en Contra-Indicaties (2B)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 28-05-2016

Zoals gezegd profileren wij ons in eerste instantie als praktijk voor Kind, Jeugd en Gezin.

Ons primaire focus ligt dan ook bij het kind/ de jongere in relatie tot zijn/ haar omgeving (context) die we dus onderverdelen in een:

  • 1e milieu (Gezin/ Familie)
  • 2e milieu (School/ Opleiding)
  • 3e milieu (Vrienden/ leeftijdsgroep) en
  • 4e milieu (virtuele wereld van social media, games, etc).
  • 5e, 6e en 7e milieu (Resp. Maatschappelijke, Culturele en Spirituele/ Zingevings-aspecten).

LEES VERDER …

We beginnen altijd met het in kaart brengen van die context m.b.v. een schematische weergave van het gezin, een ‘Genogram’ genaamd en waarvan u hieronder een voorbeeld ziet: (Vierkantjes zijn mannen/ jongens; rondjes zijn vrouwen/ meisjes;

Hieronder ziet u dus een gezin bestaande uit een vader en een moeder met een zoon van 11 jaar en een dochter van 9):

Gezinsgenogram       Familiegenogram       Gezinsgenogram       Individugenogtram

….. we zoomen vervolgens eerst nog verder uit zodat ook opa’s en oma’s, ex-partners, half en stiefbroertjes en zusjes etc. in beeld komen, ….

…. om vervolgens van buiten- naar binnen in te zoomen op het kind om specifieke kwetsbaarheden en sterke kanten in de aanleg en a.g.v bepaalde levensomstandigheden, in kaart te brengen,

en dit alles in een poging te kunnen begrijpen waarom dit specifieke kind, op deze manier reageert in deze specifieke situatie in dit gezin met met deze ouders, deze broertjes en zusjes, deze school, klasgenoten en deze leerkracht, vrienden, etc.

Het zal u waarschijnlijk dan ook niet verwonderen dat wij misschien wat vaker dan anderen geneigd zijn anderen bij de problematiek en de oplossing daarvan te betrekken.

Vandaar dus ook onze voorkeur voor systemische (lees: ‘Gezinstherapeutische’) verklaringen en behandelvormen.

Echter meestal niet als enige vorm van behandeling maar als onderdeel van een pakket, waar ook individuele therapie, ouderbegeleiding, training en ev. medicatie toe kan behoren.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

  • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

  • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">