Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

@ Doelgroep Volwassenen (2B3)

25 okt 2018 | Doelgroep, Indicaties en Contra-Indicaties (2B)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 25-10-2018

Een ontwikkelingsgericht en systemisch accent: Ook onze benadering van psychische/ psychiatrische problemen bij volwassenen zal gekleurd worden vanuit onze Kinder- en Jeugdpsychiatrische achtergrond en affiniteit. Dwz met een voorkeur voor  psychodynamische, ontwikkelingspsychogologische en systemische (Gezinstherapeutische) denkkaders (en dus minder door een gedragstherapeutisch denkkader, hoewel wij daaruit uiteraard wel elementen integreren in onze benadering die behulpzaam of effectief zijn gebleken).

PolyZoom bestaat sinds juni 2008. Voorheen was elk van ons minstens 15 jaar werkzaam bij grote instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie zoals Accare en de GGZ.

Verdeling Jeugd – Volwassenen 60 / 40%: Hoewel wij ons dus aanvankelijk vooral profileerden als een praktijk voor Kind, Jeugd en Gezin (Kinder- en jeugdpsychiatrie) en wij ook qua achtergrond, affiniteit en ervaring afkomstig zijn uit dat gebied, zijn huisartsen in de loop der jaren ook steeds meer volwassenen gaan verwijzen en is het accent aldus geleidelijk aan verschoven richting volwassenen.  De heer Eisenga heeft zowel de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie als volwassenenpsychiatrie  en ook mevr. Heezen heeft in beide gebieden inmiddels ruime ervaring op gedaan. Voor beide doelgroepen zijn wij dus zowel ‘Bevoegd’ als ‘Bekwaam’, zoals men dat tegenwoordig noemt.

Arbeidsgerelateerde problematiek: Samenhangend daarmee zijn wij ook alvast bezig ons te verdiepen in de hulp aan mensen met zg. ‘Arbeidsgerelateerde problematiek’. (o.m. arbeidsconflicten, ‘Burn-out’, etc.). Een van de categorieën die door de zorgverzekeraars is ‘afgeschaft’ , dwz niet meer voor vergoeding in aanmerking komt en daarom ofwel door een werkgever, het UWV of door de patiënt zelf zal moeten worden gefinancierd. Reden waarom we dat voorlopig dus maar onder de afdeling ‘Coaching’ (Poly-Coach = onverzekerde zorg) hebben ondergebracht, in afwachting van het moment dat de zorgverzekeraars misschien ooit nog eens op hun schreden terugkeren.

Voorkeurs-‘brillen’: Voorlopig kunt u bij ons dus nog steeds terecht voor alle twee de aandachtsgebieden (Kind/ Jeugd, Volwassenen), waarbij het voor u wellicht van belang is te weten dat wij, ook binnen de afdeling volwassenen, dus, meer dan andere praktijken, met een systemische (‘Gezinstherapeutische’) en ontwikkelingspsychologische bril zullen bijven kijken. Dwz dat we naast een gerichtheid op individuele problemen, ook altijd nadrukkelijk de invloed van en op belangrijke anderen in uw leven bij de overwegingen zullen betrekken.

Matching patiënt – praktijk: Wilt u dat niet en gaat het u om individuele problemen waar u een strikt individuele oplossing voor zoekt, zonder dat u eventuele versterkende invloeden van anderen of de impact van uw problemen op anderen, bij de verklaring en oplossing wilt betrekken (bijv. een geprotocolleerde gedragstherapie voor bijv. een angststoornis, depressie, dwangstoornis, etc. of uitsluitend medicamenteuze therapie zonder verdere gesprekken), dan bent u wellicht beter af bij een andere praktijk en raden wij u aan eens een blik te werpen op bijv. www.klik-drenthe.nl (Ook daar bevinden zich systeemgeoriënteerde therapeuten onder de leden, maar ook therapeuten met een meer individuele, gedragstherapeutische benadering en een voorkeur voor geprotocolleerde behandelingen). Voor medicatie bent u echter altijd aangewezen op een psychiater (arts) en is het wellicht goed eens een kijkje te nemen op www.vzgp.nl. Een psychiater die bereid is alleen medicamenteus te behandelen zult u echter niet gemakkelijk vinden.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

  • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

  • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">