Selecteer een pagina

Gedachten over geleidelijke overname van PolyZoom:

Doelgroep: 

 • Ben je (Kinder- en Jeugd-) Psychiater, psycholoog, orthopedagoog of psychotherapeut en speel je al langere tijd met de gedachte voor jezelf te beginnen en je dus als zelfstandige te vestigen, maar komt dat er niet van omdat je opziet tegen de organisatorische en administratieve rompslomp die dat met zich meebrengt, dan is het misschien handig om even verder te lezen, want wij staan steeds meer open voor samenwerking en geleidelijke overname/ overdracht van onze praktijk aan een nieuw koppel en is er een ‘Win-win’ situatie te bedenken … 

 • Of misschien ken je een hulpverlener in je netwerk wil je graag attent wilt maken op deze mogelijkheid, dan kun je hem of haar misschien even een linkje sturen naar deze website. https://www.polyzoom.nl

Wie weet tot binnenkort ….

PolyZoom: 

 • PolyZoom is een praktijk voor Kind, Jeugd en Gezin. 

 • In de praktijk verwijzen huisartsen echter ook volwassenen, waardoor de verdeling volwassenen vs kind en jeugd ongeveer 50/ 50 is. 

Geschiedenis: 

 • Wij bestaan sinds 1 juni 2008.
 • De eerste 10 jaar waren we met zijn drieën (Kinder- en Jeugd-) Psychiater en twee gezinstherapeuten, maar sinds 01-01-2019 met zijn tweeën, nadat een van de gezinstherapeuten een coachingspraktijk voor zichzelf is begonnen. 

Wie zijn wij: 

 • Mijn naam is Bas Eisenga, (Kinder- en Jeugd-) Psychiater [1959] en mijn vrouw is Jacqueline Heezen [1961] (Voorheen Psycho-motorisch therapeut maar tegenwoordig gezins- en relatietherapeut). 

Toekomst: 

 • Hoewel de praktijk goed draait en wij nog steeds erg veel plezier hebben in ons werk, realiseren we ons met het klimmen der jaren, steeds meer dat er ook nog heel veel andere dingen in het leven zijn waar we nooit of pas na ons pensioen aan toe komen. 

Overwegingen eerder te stoppen: 

 • We spelen daarom met de gedachte om wat eerder te stoppen en zijn bezig ons te oriënteren op de mogelijkheden.  

 • Ik ben nu 63 en zou formeel nog door moeten tot mijn 67,5 en dus tot ergens in 2026 en Jacqueline (58) tot 2028. 

Geleidelijke overdracht van praktijk aan nieuwe generatie: 

 • Een van de gedachten die in ons opkwam (waar we de haalbaarheid nog niet van kunnen overzien maar die we als mogelijkheid toch al graag eens ter sprake willen brengen voor het geval het iemand inspireert tot een voorstel) is dat we zouden gaan samenwerken met bijv. een beginnend psychiater en psycholoog/ orthopedagoog, psychotherapeut die dan mee kunnen liften op een bestaande, lopende praktijk met bestaand, uitgebreid verwijzers netwerk, bekendheid in de regio, website, contracten met alle gemeentes, zorgverzekeraars, etc. etc. niet al het gedoe van het opzetten daarvan hebben en alle wielen voor de zoveelste keer hoeven uit te vinden, maar dus ahw in een ‘gespreid bedje’ komen en geleidelijk aan de praktijk steeds meer overnemen. 

Inkopen/ uitkopen: 

 • Het idee is dan dat zij tijdens die overgangsfase een bepaalde fee per patiënt betalen die ons in staat stelt om eerder te stoppen wat hen de gelegenheid geeft zelf te bepalen hoe snel ze de praktijk willen overnemen en wij ons terug kunnen trekken. 

Variant van ‘Good-will’ (?):

 • Ik denk dat zoiets lijkt op wat men vroeger ‘Good-will’ noemde maar dat schijnt in die oorspronkelijke vorm te zijn afgeschaft omdat iedereen in principe een eigen praktijk mag beginnen. 

 • Probleem is echter dat dat erg veel organisatorisch gedoe met zich mee brengt, wat jaren duurt voordat je dat allemaal snapt, op de rails hebt en het loopt (hoewel je er daarna ook nog wel mee bezig moet blijven omdat er voortdurend andere regels en eisen komen). 

 • In ons voorstel betaal je dan ook niet voor de praktijk zelf maar voor alles wat wij daar omheen in de loop der jaren hebben opgebouwd aan netwerk, ‘know how’, naam, bekendheid, website, contracten met alle zorgverzekeraars, alle gemeentes in Groningen en Drenthe, intervisie, bij- en nascholing, visitatie, registratie, contacten met beroepsvereniging, financiële en patiëntenadministratie, dossiervoering, etc. etc. zodat je al die wielen niet weer opnieuw hoeft uit te vinden en allerlei kinderziektes en beginnersfouten tijdens het opzetten van een eigen praktijk, kunnen worden voorkomen.   

Concrete uitwerking uitgesteld: 

 • Hoe zo’n geleidelijke overname precies geregeld zou moeten worden en er financieel uit ziet weten we nog niet en zou verder uitgewerkt moeten worden door bijv. een accountant of i.d. maar we denken dat pas als voorstel voor te kunnen gaan leggen nadat er iemand serieuze belangstelling voor dit plan heeft getoond. 

Globale voorstelling: 

 • Voor zover wij ons daar, als leken op dat gebied, zelf iets bij kunnen voorstellen, zou je dan moeten berekenen wat ons jaarinkomen tot 2026 zou zijn en de nieuwe club zelf de keuze heeft hoe snel ze willen dat wij ons terug trekken en zij het overnemen. 

 • Als ze de praktijk bijv. in 2025 geheel zouden willen overnemen en dus dat wij ons een jaar eerder dan onze pensioengerechtigde leeftijd terugtrekken, dan zou de fee die ze de daaraan voorafgaande jaren aan ons hebben betaald, gelijk moeten zijn aan dat jaarinkomen. 

 • Willen ze dat we ons al twee jaar eerder terugtrekken dan kost dat dus nog een jaar inkomen, etc. 

 • Ook denkbaar dat de nieuwe mensen beginnen met een dag per week en dat geleidelijk aan uitbreiden dwz een steeds groter deel van de patiënten overnemen en wij steeds minder op geleide van hoe snel en op welke termijn ze de hele praktijk willen overnemen. 

 • Als ze zouden willen dat we ons reeds na een jaar terugtrekken dan valt daar ook over te praten maar dan zal de fee waarschijnlijk te hoog worden. Ev. zouden we van een eerdere pensioendatum uit kunnen gaan naarmate ze het eerder willen overnemen zodat we de kosten a.h.w. delen. 

Concrete uitwerking uitgesteld: 

 • Maar zoals gezegd, of dat reëel en haalbaar is en hoe dat dan precies berekend en geregeld zou moeten worden, is een financiële deskundige nodig die vaker te maken heeft met praktijkovernames die we echter pas gaan benaderen als zich serieuze kandidaten melden. 

Polsen van ev. belangstelling: 

 • Eerst maar een kijken of er überhaupt collega’s zijn die zich wel graag zelfstandig zouden willen vestigen maar op zien tegen al het gedoe dat dat met zich meebrengt (en wat inderdaad niet mis is) en daarom wel iets zien in een constructie om het geleidelijk aan in een goedlopende praktijk te participeren met de bedoeling die op termijn steeds meer over te nemen. 

Contact: 

 • Mocht je interesse hebben om eens verder van gedachten te wisselen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact op: [email protected]

Bas Eisenga

Jacqueline Heezen

Bähler Boermalaan 14

9765 AP Paterswolde (Drenthe) 

T: 050 – 406.36.50

E: [email protected]

www.polyzoom.nl