Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Intakegesprek (2D3)

3 mei 2016 | Werkwijze, Procedure en Stappenplan (2D)

Stap 3 is het intakegesprek.

Met wie zult u het intakegesprek hebben en wie gaat de behandeling doen:
.

 • Alle cliënten worden altijd ten minste een keer gezien door de psychiater (Dhr. Eisenga) die formeel hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk is.
  .
 • De intake van cliënten < 18 wordt in principe in eerste instantie gedaan door de heer Smid of mer. Heezen (Gezinstherapeuten) die ook het hele zorgtraject coördineren, brief schrijven, etc. waarbij de (kinder- en jeugd-) psychiater (Dhr. Eisenga) er in tweede instantie op consultatieve basis bij betrokken wordt (tenminste dus een keer tenzij de hulpvraag vanaf het begin evident medisch- psychiatrisch van aard is, bijv. medicatie. In dat geval doet de heer Eisenga de intake en de behandeling zelf).
  .
 • De intake en behandeling van volwassenen (>18) wordt echter wel grotendeels door de dhr. Eisenga, die tevens volwassenen psychiater is, zelf gedaan, omdat zorgverzekeraars strengere regels hanteren mbt het percentage van een behandeling dat een psychiater mag uitbesteden (15 – 20%) en gemeentes (Jeugd) zich daar (voorlopig) veel soepeler in opstellen. De heer Eisenga is daardoor voor kinderen en jeugdigen minder beschikbaar
  .

Hoe gaat zo’n intakegesprek in zijn werk:
.

 • We beginnen meestal met het in kaart brengen van het gezin m.b.v. een genogram op het whiteboard.
  .
 • Vervolgens lopen we samen met u en/ of uw kind systematisch een groot aantal gebieden bij langs in een poging logische oorzaak – gevolg verbanden in beeld te krijgen en te begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan en ze in een logisch, onderling samenhangend verband te plaatsen.
  .
 • Ongeveer vergelijkbaar met kralen en een ketting waarbij de losse kralen staan voor klachten en symptomen die we proberen in een logische volgorde en verband aan een draad te rijgen tot een ketting.
  .

  • Dat lukt meestal vrij aardig hoewel er ook altijd wel een paar losse kralen overblijven die we niet aan de ketting krijgen.
   .
 • Dat resulteert in een concept intakebrief die u gevraagd wordt per alinea te redigeren, net zolang tot het een verhaal wordt dat u kunt beleven als uw eigen verhaal en dus maximaal geloofwaardig. Pas dan sturen we de brief naar uw huisarts/ verwijzer, waarvan u zelf uiteraard ook een kopie krijgt.
  .
 • Op het eerste gezicht misschien een wat omslachtige methode maar in onze visie wel erg belangrijk omdat het ‘herschrijven van
  .uw eigen verhaal een eerste therapeutische interventie is die vaak al het halve werk is.
  .
 • Autonomie: Als u daar niets omgeeft, dat allemaal te omslachtig vindt of daar niet in gelooft en gewoon een visie van ons op papier wilt hebben, kunt u ons dat laten weten en zullen we u verder niet vermoeien met de vraag zelf mee te denken over uw verhaal. Zonder tegenbericht leggen we echter graag de regie bij uzelf omdat we er van overtuigd bent dat, als iemand al ooit iets fundamenteel kan veranderen, hij dat hooguit zelf kan. Uiteraard met hulp maar het is een illusie om te denken dat iemand een ander zou kunnen veranderen, hoe ervaren of geleerd hij of zij ook is.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">