Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Klachtenprocedure (3A10)

25 okt 2018 | Praktische info en Contact (3A)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 25-10-2018

‘Waar gewerkt wordt vallen spaanders’,

We doen ons best maar ook wij zijn natuurlijk feilbare mensen met blinde vlekken en andere tekortkomingen.
Hoe zeer je het ook probeert om het te voorkomen, toch blijkt het onvermijdelijk dat er van tijd tot tijd iets niet goed loopt of gebeurt waar u (en wij zelf vaak ook) een vervelend gevoel over hebben.
In het algemeen is het beter daar op de een of andere manier uiting aan te geven, al was het alleen al om te voorkomen dat het als onbevredigende herinnering in iemands hoofd blijft zitten en/ of andere zaken gaan ondermijnen.

Afhankelijk van de ernst en hoe u in elkaar zit/ wat het beste bij u past, zijn daar verschillende manieren voor, zes stappen die achtereenvolgens kunnen worden genomen, waarbij telkens als een stap onvoldoende oplevert, overwogen kan worden de volgende te nemen (en waarbij de betreffende functionaris bij elke stap zal nagaan of de voorgaande is genomen en zo niet daar eerst naar terug verwijzen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om stappen over te slaan. Dit ter beoordeling aan de betreffende functionaris:
.

 1. Stap 1: Het in gesprek brengen met de betreffende hulpverlener: Als eerste en meest voor de hand liggende stap kunt u dat wat u dwars zit in gesprek met de betrokkene bespreken. (Uiteraard heeft dat altijd veruit een ieders voorkeur).
  .
 2. Stap 2: Klacht melden per mail: U kunt ook eerst een mailtje sturen naar [email protected] (bij voorkeur met een tip, suggestie of advies ter verbetering). E.e.a. zal aanleiding zijn om u uit te nodigen om het er nader over te hebben  in een poging onverkwikkelijke zaken, waar mogelijk uit de wereld te helpen. Daarnaast gaan we na of we uw eventuele feedback kunnen aanwenden om de zorg te verbeteren, zeker naarmate er meer aanwijzingen zijn dat dat wat er mis is gegaan, niet een toevallig op zichzelf staand toevallig incident is, maar een mogelijk een uiting van iets dat structureel mis is en waarvoor wij wellicht een blinde vlek hebben.
  .
 3. Stap 3: Externe bemiddeling: Schat u in dat de sfeer daar niet meer voor is en de mogelijkheid van een gesprek n.a.v. opbouwende kritiek, reeds een gepasseerd station is, dan kunnen we bemiddeling aanvragen bij de klachtencommissie van de vzgp waar wij bij aansloten zijn. (www.vzgp.nl/klachtencommissie).
  .
 4. Stap 4: Klachtencommissie: Als ook dat een gepasseerd station blijkt en niet meer werkt, bijv. omdat uw grieven te groot zijn of de sfeer te grimmig, dan kunt u bij diezelfde instantie een officiële klacht indienen, waarna er een officiële klachtenprocedure gestart wordt, waarbij eerst nagegaan wordt of de voorgaande stappen zijn doorlopen en als dat het geval is, u gevraagd zal worden uw grieven op papier te zetten en ons gevraagd wordt daar ook weer schriftelijk op te reageren, waarna er een zitting wordt belegd met u en ons en een aantal onafhankelijke commissieleden die ook voor ons onbekend zijn (Voorzitter, Jurist, Griffier en een Psychiater). Uw officiële klacht moet in dat geval gericht worden aan de secretaris van de klachtencommissie, de heer van Dam, [email protected] Een procedrue die veelal weken tot maanden gaat duren.
  .
 5. Stap 5: Regionaal tuchtcollege: Als ook dat niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat leidt, dan is er nog een laatste mogelijke stap, nl een klacht indienen bij het tuchtcollege. Een procedure die echter maanden tot soms wel een jaar in beslag neemt. Men zal ook daar weer eerst beoordelen of het daar thuis hoort en zo niet ev. terug verwijzen naar de klachtencommissie.
  Het adres van het tuchtcollege is:
  Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe) Postbus 11 144
  9700 CC GRONINGEN
  Telefoon: 050-5992641
  Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
  .
 6. Stap 6: Tenslotte is er nog een Centraal Tuchtcollege in Den Haag voor hoger beroepszaken en als al het voorgaande is mislukt.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">