Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Maatschappelijke, Culturele en Spirituele problemen (5e, 6e en 7e milieu) (2A14)

8 mei 2016 | Klachten en Problemen (2A)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 13-06-2016

5e, 6e en 7e milieu: Resp. Maatschappelijke/ ‘Tijdgeest’/ Culturele en Spirituele invloeden :

 • De drie wijdste cirkels die rondom een persoon met al zijn milieus getrokken kan worden zij die van de maatschappelijke, culturele en spirituele aspecten en invloeden waar wij aan bloot staan en die ons vaak veel verregaande en fundamenteler beïnvloeden dan we zelf in de gaten hebben.
 • Impliciet, onbewust en vanzelfsprekend: Probleem is nl dat het hier vaak gaat om allerlei impliciete normen en waarden die zo vanzelfsprekend zijn dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat die er niet zouden zijn, dat dat ooit anders was en dat elders of voor anderen in onze samenleving, soms totaal andere normen en waarden gelden, die zij als even vanzelfsprekend ervaren als wij de onze.
  .

Lees meer …

 • Voorbeelden zijn dat het 20 jaar gelden volstrekt normaal was als iemand bij wie men in een auto zat, zat te roken en dat het vaak zelfs niet eens in je opkwam daar iets van te vinden, laat staan te zeggen, terwijl dat nu ondenkbaar is en je je nauwelijks meer kunt voorstelen dat dat nog helemaal niet zo lang geleden totaal anders was.
  .
 • Voor de manier waarop wij met dieren, voedsel, elektriciteit, het milieu, etc. omgaan, geldt iets soortgelijks, om nog maar te zwijgen van het gewicht en de betekenis die wij toekennen aan zaken als het hebben van werk, sporten, democratie als beste politieke systeem, geweldloosheid, lijfstraffen, besnijden, de vanzelfsprekendheid dat alle zorg altijd voor ons betaald werd, etc. etc.
  .
 • Tijdgeest en plaats afhankelijk: Allemaal zaken waar wij een bepaalde betekenis aan toekennen en die wij vervolgens ervaren als universeel en tijdloos, waarbij we het besef verliezen dat het elders of ooit helemaal niet zo was/ is, maar ook heel dicht bij huis, door allerlei mensen in onze samenleving, als helemaal niet vanzelfsprekend wordt ervaren.
  .
 • Grondhouding: Op het gevaar af dat we hier nu te filosofisch en abstract worden, is het toch goed om altijd in ons achterhoofd te houden, dat alles wat zo logisch en vanzelfsprekend lijkt, dat voor anderen vaak helemaal niet zo is, al kunnen we ons dat dan vaak al nauwelijks meer voorstellen.
  .

  • Voorbeeld acculturatie problematiek: Wat te doen bij iemand die vanuit zijn cultuur de vrouw als ondergeschikt aan de man ziet, die lijfstraffen in de opvoeding onder bepaalde omstandigheden een reëele en goede optie vindt, die niets moet hebben van democratie, het praten over innerlijke roerselen onzin vindt of vanuit zijn achtergrond nooit geleerd heeft voorstellingen in zijn hoofd te maken van psychologische concepten die voor de meesten van ons inmiddels heel normaal en vanzelfsprekend zijn (Zoals dat je dingen ‘onbewust’ kunt doen, dat je angstig of onzeker kan zijn (ipv alleen maar gespannen), dat de wereld niet vergaat als je in je eer wordt aangetast, etc.) ?
   .
 • Actualiteit: Wellicht belangrijk wat explicieter bij deze zaken stil te staan naarmate de migratie in de wereld grotere vormen aanneemt en we steeds vaker te maken krijgen met mensen afkomstig uit andere culturen en dus heel andere ‘beliefsystems’.
  .
 • Bewustwording: De vraag is dan ‘Hoe dan’ ? Misschien het enige dat je kunt doen is jezelf te trainen om allerlei oordelen terug te houden en je bewust te blijven van het uiterst merkwaardige (en gevaarlijke, maar waarschijnlijk ook onvermijdelijke) fenomeen dat iedereen altijd geneigd is om de normen en waarden waar hij of zij in opgegroeid is, te ervaren als universeel, waar en beter dan andere.
  .
 • ‘Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’: Misschien moeten we het ook dichter bij huis houden en eerst maar eens proberen een dergelijke grondhouding te trainen in contact met mensen binnen onze eigen culturele subgroep en pas als dat lukt, onszelf te gaan verbeelden dat ons dat ook wel zal lukken in contact met mensen uit geheel andere culturen. (En onszelf dus niet kwalijk nemen dat het nog lang niet altijd lukt zoals het zou moeten).
  .
 • Ons voornemen: Hier wellicht relevant te vermelden dat wij ons van deze fenomenen proberen bewust te blijven, automatische reflexen proberen te onderdrukken en een zo open mogelijke ‘mind’ te hebben voor alles wat minder bekend en vertrouwd is, vanuit een besef dat in de kern iedereen gelijk is, dezelfde basale behoeften en wensen heeft en een ieders gedrag aan de zelfde wetmatigheden voldoet, al wordt dat allemaal sterk gekleurd en vertroebeld door allerlei eeuwenoude maatschappelijke, culturele en en spirituele opvattingen en tradities. Pas als blijkt dat de verschillen zo fundamenteel zijn dat ze niet of slechts met zeer veel moeite overbrugd kunnen worden, zullen we verwijzen naar iemand die qua achtergrond en manier van denken minder verschilt (hoewel we dat soms ook tegen komen met mensen binnen onze eigen culturele groep en we dan beter kunnen erkennen dat het nu eenmaal niet met iedereen even goed ‘matched’ dan dat we ons geforceerd in allerlei bochten gaan wringen om dat alsnog voor elkaar te krijgen, al was het alleen al vanuit de overweging dat het bereiken van een werkbare therapeutische relatie als basis soms al heel veel tijd gaat kosten, dat mensen zich vaak niet kunnen veroorloven omdat ze zo snel mogelijk van hun klachten afwillen en dat, as het al lukt min of meer ‘on speaking term’ te komen, het dan toch vaak niet boven een gemiddeld niveau uit kan komen. M.a.w. bij professionaliteit hoort ook dat je weet wat je niet kunt, waar je grenzen liggen en met wie je wel en niet kunt werken en daar ook gevolgen aan geeft ipv eindeloos door te blijven modderen vanuit een of ander raar ouderwets idee dat je als hulpverlener iedereen zou moeten kunnen helpen. (Wilt u daar meer over weten dan verwijs ik u naar een stukje over zgn. ‘Aspecifieke factoren’ in therapie)  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">