Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Onderwijs en Bij- en Nascholing (2C23)

3 mei 2016 | Hulpaanbod (Professionals) (2C2)

Bij- en nascholing: Wij zijn ook beschikbaar voor bij- en nascholing op het gebied van psychopathologie en aanpalende gebieden (of andere onderwerpen waarvan u op grond van deze website vermoedt dat wij daar zinnige dingen over zouden kunnen zeggen).

LEES MEER …

Docenten:

De heer Eisenga heeft 12 jaar lang onderwijs gegeven aan de afdeling postdoctoraal onderwijs aan psychologen en orthopedagogen van de Rijks Universiteit Groningen. Hem kunt u benaderen voor psychiatrische onderwerpen.
.
De expertise van mevr. Heezen en de heer Smid, tevens beiden werkzaam alhier, is meer gelegen op het gebied van systeemdenken/ Gezins- Partnerrelatietherapie
.
Ligt een aangevraagd onderwerp voor bij- en nascholing te ver buiten ons eigen expertise gebied dan zullen wij daar een externe docent bij zoeken.
.
Doelgroep: We kunnen worden benaderd voor bij- en nascholing aan medewerkers van sociale wijkteams en CJG’s (die immers agv de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente verondersteld worden in korte tijd heel veel kennis van psychopathologie te hebben), medewerkers van zorginstellingen, studenten van onderwijs instellingen, beleidsmakers of anderen die hun kennis van psychopathologie en/ of systeemdenken willen opfrissen of verdiepen.

Vraaggestuurd ipv aanbodgestuurd onderwijs: Mocht u behoefte hebben aan een cursus over een bepaald onderwerp, dan kunt u dat aangeven door ons een mailtje te sturen. Wij plaatsen dat dan als voorstel op onze website waar mensen op kunnen reageren. Hebben minstens 10 mensen aangegeven belangstelling te hebben voor dat aanbod, dan formuleren wij in overleg een concreter aanbod met een programma, tijd, plaats en kosten, plaatsen dat op de site en vragen die 10 mensen aan te geven of ze zich daadwerkelijk willen opgeven en anderen in hun omgeving attent willen maken op ons aanbod. Zodra er 10 definitieve aanmeldingen zijn huren we een locatie, versturen we de uitnodigingen en werken we e.e.a. administratief verder af.

Kosten: Mbt de kosten gaan wij uit van € 150,= per uur inclusief zaalhuur, koffie, thee, ev. readers, etc. gebaseerd op een groep van 10 mensen (€ 15,= p.p. per uur). De kosten kunnen dan verder omlaag als ze gedeeld kunnen worden door meer mensen met, afhankelijk van het onderwerp en de gekozen werkvorm, een maximum van 15 mensen omdat we anders bang zijn dat het ten koste gaat van de kwaliteit.

Contact: Eventuele verzoeken kunt u mailen naar: [email protected] en een aankondiging van ons aanbod zal t.z.t. verschijnen op de homepagina.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

  • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

  • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">