Selecteer een pagina

  

 

Context: 
Vanaf 11 mei 2020 worden de overheidsmaatregelen geleidelijk aan versoepeld en de ‘lock down’ in stapjes opgeheven, op geleide van het aantal besmettingen en doden. 
 
Extra voorzichtigheid: 
PolyZoom volgt het regeringsbeleid echter binnen die kaders blijven wij aan de voorzichtige kant en lopen dus niet voorop. 
In feite komt dat er op neer dat we voornemens zijn het overheidsbeleid te volgen op gepaste afstand van ongeveer een maand.
M.a.w. als de GGZ officieel weer open mag doen wij dat een maand later dan de grote instellingen. 
(Er vanuitgaande dat het de goede kant op blijft gaan uiteraard en de boel niet weer wordt teruggedraaid. Want in dat geval zullen wij ook eerder in ‘lockdown’ gaan dan van overheidswege wordt geadviseerd). 
 
Overwegingen: 
Wij willen nl geen enkel risico lopen dat u door andere patienten via ons besmet raakt.
Bovendien behoren wij zelf inmiddels, qua leeftijd, ook bijna tot de risicogroep. 
 
Beeldbellen tenzij …: 
Dat betekent concreet dat het devies voorlopig blijft: Beeldbellen tenzij …’ 
D.w.z. dat wij de contacten zoveel mogelijk middels beeldbellen blijven doen, tenzij dat echt niet anders kan en u perse een ‘face-to-face- contact wilt. 
 
Uitzonderingsgevallen: 
In dat geval en voor noodgevallen/ crises hebben wij een voorziening getroffen m.b.v. plexiglas schermen (Zie foto). 
Als u alleen of met zijn tweeen komt willen we u vragen om elk achter een dergelijk scherm plaats te nemen, zodat wij rond kunnen lopen om pullen te pakken, het whiteboard te gebruiken en u van koffie te voorzien. Komt u met zijn drieen (bijv. kind met beide ouders) dan kunnen wij beter achter zo’n scherm plaats nemen, maar kunnen we dan bijv. het whiteboard niet gebruiken. 
Echter alleen als het niet ander kan, want we moeten ‘face-to-face’ contacten zo veel mogelijk tot een minimum beperken, omdat wij dan behoorlijk wat tijd tussen afspraken moeten plannen om alles (deurknoppen, kopjes, stoelen, toilet, etc) na afloop weer te ontsmetten.
 
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan: 

En hoewel beeldbellen uiteraard niet helemaal vergelijkbaar is met ‘face-to-face’ contacten, moeten we zeggen dat het daar toch verrassend dichterbij komt dan we vooraf hadden gedacht en zelfs intakes (dus met nieuwe mensen die we vooral nog niet kenden) veelal heel acceptabel verlopen. (Hoewel je het eigenlijk niet zou moeten vergelijken; beide methodes hebben zo hun eigen voor- en nadelen …). 

 Medicatiecontroles waarbij de bloeddruk gemeten moet worden, kunnen voorlopig niet omdat wij ons dan helemaal in zouden moeten pakken met mondkapjes, handschoenen, etc. en dat niet in verhouding staat tot een handeling van hooguit een halve minuut met bovendien gering belang (tenzij u reeds bekend met met hoge bloeddruk en/ of andere cardiovasculaire problemen maar in dat geval moeten we alleen om die reden nog terughoudender zijn met medicatie dan we normaliter al zijn). 

 
Alternatieven: 
Mocht u zich niet kunnen vinden in dit beleid en desalniettemin structurele ‘face-to-face’ contact wensen, dan adviseren wij u zich door uw huisarts naar elders te laten verwijzen, alwaar men wellicht al wat soepeler met de richtijnen omgaat. 
I.g.v. kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kunt u denken aan Accare of als u voorkeur hebt voor een kleine vrijgevestigde praktijk: www.vzgp.nl/KJP
Bent u een volwassene (18+) dan kunt u zich laten verwijzen naar Lentis (Groningen) of GGZ-Drenthe (afhankelijk van waar u woont), of als u voorkeur hebt voor een vrijgevestigde psychiater: www.vzgp.nl
 
Toch verwezen willen worden naar PolyZoom: 
Wilt u toch perse naar PolyZoom verwezen willen worden dan is het goed om te weten dat dat: 
 

* … wat kinderen en jeugdigen (18-) betreft, de vergoeding verloopt via de gemeentes en wij contracten hebben met alle gemeentes in Groningen en Drenthe Noord en Midden.

 

* … wat volwassenen (18+) betreft, de vergoeding verloopt via zorgverzekeraars en wij met alle zorgverzekeraars contracten hebben, behalve met Menzis. Dus mocht u bij Menzis verzekerd zijn dan is het wellicht beter u te laten verwijzen naar elders (Zie boven). 
 
Procedure: 
Overigens hebben wij in alle gevallen een verwijsbrief nodig van uw huisarts en een ingevuld aanmeldformulier op deze website, waarna de procedure vanzelf gaat lopen en u een uitnodiging kkrijgt voor een eerste beeldbelcontact. 
 
Wachtlijst: 
De wachttijd tussen aanmelding en eerste contact wisselt, maar is moenteel ongeveer 3 – 4 weken. 
 
Contact: 
Hopelijk geeft dit antwoord op uw belagrijkste vragen.
Mocht u toch nog vragen hebben die in het voorgaande niet beantwoord zijn, schroom dan niet ons even te benaderen op [email protected] of 050 – 406.36.50 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
T.B. Eisenga
(Kinder- en Jeugd-en Volwassenen Psychiater
 
 
J. Heezen
Relatie- en Gezinstherapeut en Praktijkmanager