Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Poly-CHROOM (1D1)

15 mei 2016 | Over PolyZoom (1A)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 29-05-2016

Poly-ZOOM is een van de vijf onderdelen van Poly-CHROOM, waar we al onze activiteiten in hebben ondergebracht.

PolyZoom is de poot die zich richt op (Kinder- en Jeugd-) Psychiatrisch zorg.

De andere 4 poten zijn Poly-MAAT, Poly-Coach, Poly-DIDACT en Poly-MEER.

LEES MEER …

PolyZoomnetwerklogo3

PolyZoom staat niet op zichzelf maar is dus onderdeel van Poly-CHROOM dwz een waaier van vijf aandachtsgebieden, Poly-ZOOM (Rood), Poly-MAAT (Geel), Poly-COACH (Groen), Poly-DIDACT (Blauw) en Poly-MEER (Paars).

Eigenlijk is de oorspronkelijke overkoepelende naam dus: ‘PolyChroom’ hetgeen ‘veelkleurigheid‘ betekent (zie tekening hierboven). Met die term duidden we dus al onze activiteiten gezamenlijk aan.

Polyzoom is daar dus oorspronkelijk slechts een ‘poot’ van, nl de poot die zich richt op (kinder- en jeugd-) psychiatrische zorg (de rode ovaal boven in de tekening).

Omdat dat lange tijd onze ‘Core-Business’ was is ‘PolyZoom’ geleidelijk aan de naam geworden waarmee alle activiteiten binnen ‘PolyChroom’ worden aangeduid. (De naam ‘PolyZoom’ is dus in de beleving van mensen in de loop der tijd per ongeluk gaan verwijzen naar alles wat we oorspronkelijk met de naam ‘PolyChroom’ aanduidden).

Verwarrend, maar nu helaas niet meer zo veel aan te doen en dus blijven we die termen maar een beetje door elkaar heen gebruiken (waarbij het voor u aldus wellicht wel handig is te weten dat ‘PolyZoom’ strikt genomen dus alleen verwijst naar de psychiatrische GGZ poot, maar in de volksmond dus inmiddels naar al onze activiteiten verwijst).

PolyZoomnetwerklogo3

Ik loop de vijf onderdelen even met u door:

Van ‘vergoede’ naar ‘niet-vergoede zorg’:

 • We beginnen bovenaan bij de rode ovaal (door zorgverzekeraars en/ of gemeentes vergoede zorg) en gaan met de klok mee naar steeds ‘lichtere’ vormen van hulp (die dan ook steeds minder voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen en dus steeds meer voor eigen rekening komen).
  .
 • De rode ovaal bovenaan op 12.00 uur is dus POLYZOOM in haar oorspronkelijke betekenis, nl de poot die zich bezig houdt met door de gemeente vergoede (kinder- en jeugd-) psychiatrische zorg en door de zorgverzekeraar vergoede psychiatrische zorg voor volwassenen:
  .

  • Mbt de psychiatrische zorg vormt PolyZoom onderdeel van een collectief van 5 kinder- en jeugdpsychiaters in de regio, ondergebracht in een subvereniging van Vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpsychiater (www.vzgp.nl/ KJP), die weer onderdeel is van …
   .
  • .. van de Vereniging van 45 Vrijgevestigde Psychiaters Noord en Oost Nederland (www.vzgp.nl), die op zijn beurt weer onderdeel is van …
   .
  • …de landelijke beroepsvereniging de Nederlandse Verenging voor Psychiatrie (www.nvvp.net), waar vrijwel alle psychiaters in Nederland (3500) bij zijn aangesloten (en die vanaf 2015 opgegaan is in de Federatie Medische Specialisten (FMS) waar dus ook alle andere medische specialisten zoals chirurgen, cardiologen, Internisten, etc. in zijn ondergebracht.
   .
 • De gele ovaal is Poly-MAAT, een onderdeel van een samenwerkingsverband met 5 psychologen/ orthopedagogen praktijken in de regio, Stichting GGZ-Maatwerk genaamd (www.ggz-maatwerk.nl), ….
  .

  • … die weer onderdeel uitmaakt van een groter verband (70) van vrijgevestigde psychologen, orthopedagogen, maar ook andere psycho-sociale hulpverleners, georganiseerd in een vereniging KLIK genaamd (www.klik.nl).
   .
  • S.O.S. (‘Succesvol Ouderschap na Scheiding’ ; Mediation, in de groene ovaal), is ook onderdeel van KLIK en een club waar wij wat meer mee te maken hebben, al was het alleen al omdat sommige PolyZoom medewerkers ook zitting in S.O.S. hebben. (www.ouderschaprondomscheiding.net).
   .
 • Poly-COACH wordt aangegeven met de groene Ovaal. Een aantal activiteiten die meer met coaching, werkbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling te maken hebben en veelal niet in aanmerking komen voor vergoeding, althans niet door de zorgverzekeraar, soms wel door de werkgever en./ of UWV.
  .
 • De blauwe ovaal verwijst naar het onderdeel ‘Poly-DIDACT‘ waar alle activiteiten zijn ondergebracht die te maken hebben met kennisoverdracht, onderwijs, training, bij- en nascholing, supervisie, etc. Eveneens uiteraard niet voor vergoeding door zorgverzekeraars of gemeentes in aanmerking komend.
  .

  • Via de website kunnen individuen of instanties aangeven aan welke modules, m.b.t. training, bij- en nascholing, etc. behoefte is. Wanneer zich 10 of meer geïnteresseerden en potentiële cursisten, hebben opgegeven, gaan wij op zoek naar een of meer docenten die dat aanbod kunnen verzorgen. (Zie voor nadere informatie de betreffende pagina).
   .
 • Tenslotte is er nog een paarse ovaal, aangeduid met de naam ‘Poly-MEER’ waar wij alle overige activiteiten in hebben ondergebracht (maar die vaak helemaal niets met gezondheidszorg of onderwijs te maken hebben. Te denken valt dan aan muziek- en toneel voorstellingen bij ons thuis of in de tuin of bij anderen uit ons netwerk ).
  Omdat dat te ver buiten het bestek van deze website valt zullen wij daar hier niet verder op ingaan maar verwijzen we geïnteresseerden naar een aparte website daaromtrent: www.cultuurhuis.nl) [die momenteel nog in de maak is].
  .
 • Overlap: U ziet dat er nogal wat overlap is tussen de verschillende activiteiten waar wij ons mee bezig houden en dat ze soms niet helemaal in een enkel vakje zijn onder te brengen. Met bovenstaand schematisch overzichtje hopen we dat u er toch enig idee van hebt gekregen wat al die dingen met elkaar te maken hebben, hoe ze zich onderling tot elkaar verhouden en waarom u soms heel verschillende dingen met de naam ‘PolyZoom’ in verband hoort brengen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">