Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Problemen op school of op het werk (2e Milieu) (2A11)

8 mei 2016 | Klachten en Problemen (2A)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 13-06-2016

2e milieu: Weer even het ‘Poly-Zoom’-model als uitgangs punt nemend, verbeeldt de volgende cirkel rondom het individuen en de ouders/ het gezin, het zgn. 2e milieu ofwel de invloed vanuit en op de school of igv volwassenen de studie of werkkring.

 • Aan welke kant van de interactie ligt de nadruk van de oorzaak van de problemtiek: Ook hierbij gaat het er in eerste instantie om in te schatten of en in welke mate de oorzaak van de problemen bij het individu of bij de omgeving, in dit geval specifieke arbeidsomstandigheden, collega’s, etc. is gelegen. En ook hier is het vaak niet het een of het ander maar een wisselwerking, waarbij de omgevingsfactoren precies inwerken op toevallige eigenschappen,kwetsbaarheden of ‘gevoelige snaren’ van het individu.
  .

Lees meer …

 • Gevoelige snaar van het individu als primaire oorzaak: Ligt de nadruk op de specifieke eigenschappen/ kwetsbaarheden van het individu, dan zal blijken dat hij/ zij al eerder in zijn leven en onder soortgelijke omstandigheden, soortgelijke klachten heeft vertoond en valt dus te verwachten dat het weer gebeurt als hij/ zij van school (igv een kind), opleiding of studie (igv een jongere) of werkkring/ baan (igv een volwassenen) zou veranderen (en wat dus qua behandeling/ advies niet uit zou stijgen boven het niveau van symptoombestrijding).
  .
 • Omgeving als primaire bron van de problemen: Ligt de nadruk echter bij de school, opleiding, werkkring, dan moeten we ons in eerste instantie richten op de begeleiding van het individu en/ of ouders om e.e.a. op een functionele en effectieve manier ter sprake te brengen (en dus zonder het erger te maken) en moet pas in tweede instantie, als dat niet lukt, worden overwogen de leerkracht, werkgever, bedrijfsarts of collega’s er bij te betrekken en misschien toch aan te sturen op verandering van school studie of werkkring.

.
Manieren om het 2e milieu bij diagnostiek en behandeling te betrekken:
.

 • School: In het geval van een school-/ leerkracht zullen we daar eerder toe over gaan hoewel we dat ook kunnen uitbesteden aan een van onze samenwerkingspartners die daarin is gespecialiseerd (Mevr. Nauw van Camparo Coaching).
 • Werkkring: Gaat het om het betrekken van een werkkring, werkgever, collega’s, team, dan ligt de drempel een stuk hoger om daar zelf als PolyZoom een rol in te gaan spelen o.a. omdat wij dan al gauw in de problemen komen met ons beroepsgeheim en er eigenlijk een coach nodig is waarbij het de vraag is of wij daar dan wel de aangewezen instantie voor zijn en anderen daar niet veel beter voor toegerust zijn.
  • Rolverwarring: Dat zal afhangen van de vraag of en in welke mate wij reeds in de rol van therapeut bij betrokkene betrokkenen zijn geweest. Interfereert dat te veel dan zullen wij voor coaching verwijzen naar elders. Zo niet dan nemen wij dat zelf ter hand.
 • Arbeidsgerelateerde problematiek als specialisatie: Wellicht wel van belang te weten is dat beroepsgerelateerde problematiek wel een van onze speciale aandachtsgebieden is, echter daar vooral goed en vanuit een andere grondhouding mee uit de voeten kunnen, als iemand vanaf het begin met een vraag om arbeidsgerelateerde coaching naar ons verwezen is. Is er eerst sprake geweest van een arts-patient relatie, dan is dat vaak lastig om dat om te vormen tot een ‘coach-coache’ relatie, zonder dat dat gekunsteld aanvoelt.

++++++++++++

Problemen op school of op het werk:

2e milieu: Weer even het Bio-Psycho-Sociale modes als uitgangs punt nemend, verbeeldt de volgende cirkel rondom het individuen en de ouders/ het gezin, het zgn. 2e milieu ofwel de invloed vanuit en op de school, studie of werkkring.

Aan welke kant van de interactie ligt de nadruk van de oorzaak van de problemtiek: Ook hierbij gaat het er in eerste instantie om in te schatten of en in welke mate de oorzaak van de problemen bij het individu of bij de omgeving, in dit geval specifieke omstandigheden op school (gepest worden, te grote, drukke klas, niet klikken met de juf of meester), arbeidsomstandigheden, collega’s, etc. is gelegen. En ook hier is het vaak niet het een of het ander maar een wisselwerking waarbij de omgevingsfactoren precies inwerken op toevallige eigenschappen,kwetsbaarheden of gevoelige snaren van het individu.

Gevoelige snaar van het individu als primaire oorzaak: Ligt de nadruk op de specifieke eigenschappen van het individu dan zal blijken dat hij/ zij al eerder in zijn leven en onder soortgelijke omstandigheden, soortgelijke klachten heeft vertoond en valt dus te verwachten dat het weer gebeurt als hij/ zij van school (igv een kind), opleiding of studie (igv een jongere) of werkkring/ baan (igv een volwassenen) zou veranderen (en wat dus niet uit zou stijgen boven het niveau van symptoombestrijding).

Omgeving als primaire bron van de problemen: Ligt de nadruk echter bij de school, opleiding, werkkring, dan moeten we ons in eerste instantie richten op de begeleiding van het individu en/ of ouders om e.e.a. of een functionele en effectieve manier ter sprake te brengen (en dus zonder het erger te maken) en moet pas in tweede instantie als dat niet lukt worden overwogen de leerkracht, werkgever, bedrijfsarts of collega’s er bij te betrekken.

Manieren om het 2e milieu bij diagnostiek en behandeling te betrekken:

School: In het geval van een school-/ leerkracht zullen we daar eerder toe over gaan, hoewel we dat ok kunnen uitbesteden aan een van onze samenwerkingspartners die daarin is gespecialiseerd (Mevr. Nauw van Camparo Coaching).

Werkkring: Gaat het om het betrekken van een werkkring, werkgever, collega’s, team, dan ligt de drempel een stuk hoger om daar zelf een rol in te spelen o.a. omdat wij dan al gauw in de problemen komen met ons beroepsgeheim en er eigenlijk een coach nodig is en het de vraag of wij daar dan wel de aangewezen instantie voor zijn.

Rolverwarring: Dat zal afhangen van de vraag of en in welke mate wij reeds in de rol van therapeut bij betrokkene betrokkenen zijn geweest. Interfereert dt te veel dan zullen wij voor coaching verwijzen naar elders. Zo niet dan nemen wij dat zelf ter hand.

Arbeidsgerelateerde problematiek als specialisatie: Wellicht wel van belang te weten is dat beroepsgerelateerde problematiek wel een van onze speciale aandachtsgebieden is, echter daar vooral goed en vanuit een andere grondhouding mee uit de voeten kunnen als iemand vanaf het begin met een vraag om arbeidsgerelateerde coaching naar ons verwezen is. Is er eerst sprake geweest van een arts-patient relatie, dan is dat vaak lastig die om te vormen tot een coach-coache relatie zonder dat dat gekunsteld aanvoelt.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">