Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Relatieproblemen (1e Milieu) (2A8)

3 mei 2016 | Klachten en Problemen (2A)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 13-06-2016

Individuele en/ of relatieproblemen op ouder-/ echtpaarniveau: Los van eventuele problemen met een kind kan het natuurlijk ook zo zijn dat ouders, nog voordat dat symptomen bij hun kind te weeg brengt, zelf aangeven problemen te hebben, ofwel met zichzelf of met elkaar. Dat kan uiteraard ook reden zijn om zich naar ons te laten verwijzen. Maar ook dan zullen wij proberen de impact op of oorzaken door de context, in dit geval de kinderen, bij het geheel betrekken.

Juist omdat u als ouders veruit de belangrijkste mensen bent voor uw kind (-eren) van wie alles afkijken en nadoen, zou het absurd zijn het effect op en van de kinderen niet bij eventuele relatieproblemen te betrekken.

Barometers: Kinderen resoneren in feite voortdurend mee op uw emotionele binnenwereld en zijn in die zin te vergelijken met barometers die al een dag van te voren aangeven dat er slecht weer op komst is.

Lees meer …

Indirecte moeilijk te behandelen lange termijn gevolgen: Hoe goed u uw kinderen ook buiten uw individuele of relationele problemen denkt te kunnen houden en uw binnenwereld voor hen verborgen denkt te kunnen houden, ze krijgen er altijd vee meer van mee dan u denkt, zij het niet bewust dan toch zeker op onbewust niveau dat zeer verregaande consequenties kan hebben voor hun latere ontwikkeling die echter zo indirect met uw problemen te maken hebben, dat duidelijke en overtuigende verbanden later moeilijk meer terug te vinden zijn en het dus altijd speculeren blijft.

Voorkomen beter dan genezen: Zolang we niet weten hoe individuele en relatieproblemen doorwerken op kinderen en waarom dat bij het ene kind zoveel meer of duidelijker impact heeft dan bij het anderen, wat karakter, aanleg, leeftijd en plaats in de kinderrij daar mee te maken heeft, zou ik wat dat betreft geen enkel risico nemen als ik u was. Wij zien de dramatische gevolgen (althans wat wij dan maar aannemen als gevolgen) van verwaarloosde individuele en echtpaarproblemen dagelijks in onze praktijk aan ons voorbijtrekken en staat dan vaak ook met lege handen. (Het enige dat we hier kunnen doen is waarschuwen. Bij deze …).

Goedkoop = duurkoop: Des te kortzichtiger is het feit dat zorgverzekeraars relatietherapie van vergoeding hebben uitgesloten, tenzij er bij een van de ouders een individuele diagnose kan worden gesteld. Een voorbeeld van ‘goedkoop = duurkoop’ want over 20 jaar kost dat de maatschappij waarschijnlijk het 10-voudige, alleen zal het verband moeilijk aan te tonen zijn).

Relatietherapie: Onze gezinstherapeuten mevr. Heezen en de heer Smid, zijn beiden tevens parter-relatietherapeut en kunnen u wellicht helpen al die complexe, elkaar versterkende of in stand houdende factoren in kaart te brengen te doorbreken.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

  • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

  • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">