Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Supervisie (2C22)

3 mei 2016 | Hulpaanbod (Professionals) (2C2)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 14-06-2016

Supervisie en werkbegeleiding zijn beiden vormen van begeleiding van professionals in opleiding door een professional die reeds klaar is met de opleiding en veelal een een groot aantal jaren praktijkervaring heeft.

Het onderscheid tussen supervisie en werkbegeleiding is niet scherp en er zijn vele overgangsvormen:

 • Igv supervisie ligt de nadruk wat meer op de persoon van de supervisant, waarbij de ingebrachte casuïstiek meer beschouwd wordt als aanleiding waardoor bepaalde persoonlijke eigenschappen of geneigdheden duidelijker zichtbaar worden.
  .
 • Bij werkbegeleiding blijft men dichter bij de concrete, praktische zaken waar men tegen aan loopt en waar een oplossing voor gezocht wordt en blijft de persoon meer op de achtergrond.
  .
 • Intervisie is een aangepaste vorm waarbij professionals van gelijk opleidings- en ervaringsniveau, elkaar praktijksituaties voorleggen met de vraag om mee te denken over een verklaring en/ of oplossing. In feite een vorm van intercollegiale consultatie waarbij met dat laatste vaak een eenmalige consultatie ofwel een soort ‘second opinion’ wordt aangeduid, terwijl intervisie structureler is waarbij een vaste groep professionals regelmatig bij elkaar komt om cases te bespreken. Igv intercollegiale toetsing of ‘second opinion’ is een concrete casus dus de aanleiding voor consultatie; igv intervisie komen mensen op vaste tijden en dus regelmatig bij elkaar en wordt dan ter plekke gekeken of iemand iets in te brengen heeft.
  .

Lees meer …

 • Handig schemaatje: Op een continuüm van aandacht voor de persoonlijke aspecten naar de concrete, praktische problemen, verhouden de verschillende vormen zich onderling tot op de volgende manier:
  .

  • Persoonlijk — inzichtgevende therapie — gedragstherapie — supervisie — intervisie — coaching — werkbegeleiding — praktische, concrete probleemoplossend.
   .
 • Kies expliciet wat u wilt: Bij elke situatie, fase van het leerproces en persoon past een bepaalde vorm van begeleiding. Het is van groot belang om vooraf heel expliciet a.d.h.v. zo’n schemaatje, af te spreken wat de bedoeling is/ verwacht wordt en je daar ook strikt aan te houden. Mocht het gaandeweg nodig of nuttig blijken naar rechts op te schuiven, maar zeker als er overwogen wordt naar links op e schuiven, dan dient dat expliciet benoemd en besproken te worden en een nieuwe start met een nieuwe grondhouding te worden gemaakt, waarbij het dan niet automatisch zo is dat dat bij dezelfde begeleider kan plaatsvinden.
  .
 • Aanmelding: Mocht u op zoek zijn naar een vorm van begeleiding in welke arbeids- of persoonlijke context dan ook, dan kunt u contact op nemen en kunt u alvast a.d.h.v. het bovengenoemde schemaatje nadenken over de vraag waar u precies naar op zoek bent.
  .
 • De financiering van alles rechts van gedragstherapie in het schemaatje, verloopt uiteraard niet via de zorgverzekeraars of gemeentes maar via uw opleidingsinstituut, werkgever of uzelf. Ook wel van belang om daarover vooraf reeds afspraken te maken met de betreffende instanties.
  .
 • Sowiezo is het misschien goed, dus ook bij een reguliere GGZ verwijzing door uw huisarts of sociale wijkteam/ CJG, eens na te denken welke vorm van begeleiding/ behandeling in deze fase het beste bij u past en waar u naar op zoek bent.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">