Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Toestemmingsverklaringen (4A/ 3B)

22 mei 2016 | Aanmeldingsprocedure en Contact (4A), Downloads (3B)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 22-05-2016

Hier kunt u verschillende toestemmingsformulieren dowmloaden, invullen en ons doen toekomen.

Alles wat u ons toevertrouwt vat onder ons beroepsgeheim en mogen wij dus niet zomaar uitwisselen met andere hulpverleners, behalve uw huisarts.
Formeel hebben we daarvoor schriftelijk toestemming nodig van de patiënt, of indien < 12 jaar van de ouders en tussen de 12 en 16 jaar van zowel ouders als patiënt.
Dat geldt zowel voor informatie die anderen ons vragen over u te verstrekken als informatie van anderen over u die wij zouden willen opvragen.
Ook mogen wij geen medische verklaringen verstrekken aan derden, bijv. een verklaring dat iemand aan een stoornis lijdt (ADHD, Dyslexie, Faalangst, Sociale angst, etc.) die specifieke beperkingen met zich mee brengt en waarmee men voor bepaalde voorzieningen of maatregelen in aanmerking wil proberen te komen (bijv. extra tijd tijdens proefwerken of examens, etc.).

De eerste en de derde situatie nl dat anderen ons vragen informatie over u of uw kind te verstrekken (en waarvoor u dus een toestemmingsformulier van die andere partij nodig hebt), proberen wij zo veel mogelijk op te lossen door u standaard een kopie van de intakebrief te sturen waarmee u anderen kunt informeren. U mag er immers mee doen wat u wilt. Wij niet.

De tweede situatie, nl dat wij informatie over u willen opvragen bij bijv. een eerdere hulpverlener, kan alleen als u ons en de andere partij daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Er zijn drie situaties die in de praktijk voorkomen. Ga na welke op u van toepassing is en klik de betreffende optie aan wat u brengt bij het betreffende toestemmingsformulier:

 1. U wilt graag dat wij informatie opvragen bij een eerdere hulpverleningsinstantie of school/ cq dat die andere instantie ons informeert over hun bevindingen mbt u of uw kind.
  .
 2. U wilt graag dat wij een instantie of school informeren over onze bevindingen mbt u of uw kind.
  .
 3. U of uw co-ouder hebt uw beider kind aangemeld, dat jonger is dan 16 jaar en gaat akkoord met onderzoek en/ of behandeling, maar u kunt niet aanwezig zijn bij het intakegesprek.
  .

(Mn als uw kind jonger is dan 12, als u gescheiden bent, niet op goede voet met elkaar staat en zeker als u in een (v)echtscheiding verwikkeld bent, doen wij niets zonder een dergelijk toestemmingsformulieren kan zelf een intakegesprek niet plaats vinden. Wij begeven ons dan nl in een dynamiek waar betrouwbaar onderzoek niet mogelijk is en bovendien allerlei ‘oud en actueel zeer’ gemakkelijk naar ons kan worden verplaatst, waar niemand en zeker uw kind niet, bij gebaat is. In dergelijke gevallen adviseren wij u eerst een traject bij S.O.S. te volgen).

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">