Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Voorstelvideo’s en Matching (1A)

15 mei 2016 | Ons team (1B)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 29-05-2016

Een experiment met voorstelvideo’s waarvoor we uw feedback nodig hebben om te weten of dit wel of niet iets toevoegt aan een stilstaande foto. Vooral van belang omdat uit wetenschappelijk onderzoek (tot een ieders verbazing) keer op keer blijkt dat de ‘Matching’ tussen patiënt en therapeut (en dus de vraag of het wel of niet ‘klikt’) veruit de belangrijkste factor is die bepaalt/ voorspelt of een behandeling succesvol zal zijn of niet (en dus niet de soort therapie ….!).

LEES VERDER …

  • Men heeft al tientallen jaren met talloze wetenschappelijk onderzoeken, proberen te achterhalen wat nu bepaalt of een behandeling succesvol is of niet en wat dus voorspellend is voor een succesvolle therapie.

  • Als men dat zou weten zou je daar op kunnen sturen en de gezondheidszorg een stuk effectiever en goedkoper kunnen maken.

De methode is simpel: Men stopt alle mensen die vinden dat ze veel aan een behandeling hebben gehad in een groep (A) en alle mensen die vinden dat ze er niets aan hebben gehad, in een andere groep (B). Vervolgens kijk je waarin die groepen van elkaar verschillen en dus of er misschien bepaalde factoren zijn die in de ene groep met succesvolle therapieën (A) veel voorkomen en in de andere vrijwel niet.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zgn.

  1. ‘Specifieke factoren‘ (dwz factoren die met de therapie zelf te maken hebben zoals de methode, de duur, vorm [individueel, groep,] etc.) en de …
    .
  2. ‘Aspecifieke factoren’ (dwz allerlei zaken daar omheen zoals de persoon van de therapeut, het contact, de omstandigheden, setting, etc.).

Telkens weer blijkt dan, tot een ieders verbazing, dat de specifieke factoren er niet zo veel toe doen, dat het dus niet zo veel uitmaakt welke therapievorm je kiest.

(Iets wat therapeuten natuurlijk ook moeilijk vinden om werkelijk tot zich door te laten dringen, omdat ze immers jarenlang in hun therapiekeuze hebben geïnvesteerd en er zich mee hebben geïdentificeerd, vanuit een heilig geloof dat dat de beste methode is).

Een enigszins schrale troost is dat de mate waarin de therapeut gelooft in zijn eigen therapie wel erg voorspellend blijkt te zijn voor een succesvolle therapie, maar dat is feitelijk dus een aspecifiek factor en dat blijkt bepaald niet toevallig.

Uit diezelfde onderzoeken komt nl keer op keer naar voren dat juist die aspecifieke factoren (die dus niets met de therapievorm zelf te maken hebben) er wel degelijk toe doen en er is zelfs een factor die er qua voorspelbaarheid voor een succesvolle therapie, telkens weer met kop en schouders boven uit steekt, tw de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Probleem is echter dat niemand precies weet wat dat is of hoe je dat moet meten, maar in gewoon Nederlands komt het neer op de simpele vraag of het wel of niet ‘klikt’ tussen de patiënt en de therapeut en dus of de ‘matching’ goed is.

Eigenlijk heel vreemd dat we daar in de gezondheidszorg eigenlijk nauwelijks rekening mee houden laat staan op sturen.

Zo’n begrip als ‘klikken’ is natuurlijk niets voor onderzoekers want dat is niet in maat en getal weer te geven. Toch is het zo’n belangrijke factor dat niemand er om heen kan en we er dus iets mee moeten. Wij van PolyZoom zouden dat aspect in elk geval heel graag serieus nemen en daar waar mogelijk wel gericht willen benutten.

Wel moeilijk want de wetenschappers kunnen ons dus niet vertellen hoe je dat in de praktijk doet en dus zit er niets anders op dan ons en uw gevoel en intuïtie als kompas te gebruiken.

Concreet betekent dat dat wij u willen aansporen om i.g.v. een voorgestelde behandeling; tijdens een intakeprocedure lijkt dan minder van belang), expliciet stil te staan bij de vraag of en in welke mate het klikt tussen u en de therapeut, niet te schromen dat ter sprake te brengen en in elk geval niet zomaar aan een therapie te beginnen als u het gevoel hebt dat het niet klikt, want we weten dus uit wetenschappelijk onderzoek dat elke behandeling dan gedoemd is te mislukken. Zonde van uw en onze tijd en van het geld van zorgverzekeraar of gemeente.

Verder hebben wij gedacht de kans op een goede ‘matching’ te kunnen vergroten door als experiment korte voorstel videootjes van ons op de website te plaatsen.

Vanuit het idee dat zoiets als ‘matching’ en de vraag waarom je je wel tot de ene en niet toe de andere aangetrokken voelt en dus wel of niet met iemand in contact komt en een stukje samen oploopt, kennelijk zo’n ingewikkeld iets is dat het niet is te expliciteren en we daarom misschien maar zo dicht mogelijk moeten zien te blijven bij hoe dat al miljoenen jaren gaat, nl je ziet iemand en binnen een seconde spreekt die persoon je wel of niet aan zonder dat je enig idee hebt waarom of waardoor. Waarschijnlijk een combinatie van uiterlijk, iemands stem, manier van bewegen, etc. Een volkomen automatische en onbewust proces dus wat meestal blijkt te kloppen en waar we dus behoorlijk veilig op kunnen varen. het enige dat we moeten doen is dat we de situatie van een ontmoeting in het echt zo dicht mogelijk benaderen.

Een fotootje van iemand geeft al een eerste indruk maar we weten allemaal dat je indruk een volkomen andere kan zijn als je zo iemand dan daadwerkelijk ontmoet. waarschijnlijk omdat andere aspecten als stemgeluid, wijzen van bewegen, etc. ontbreken aan een foto, naast allerlei andere zintuiglijke informatie die ontbreekt. Je krijgt het beeld van iemand natuurlijk nooit zo volledig als bij een echte live-ontmoeting maar met een geluidsopname, en zeker met een videootje kom je al een heel stuk dichter bij die situatie dat je iemand daadwerkelijk ontmoet.

Misschien zijn er nog wel betere methoden die nog meer informatie over wie iemand is als persoon, bevatten, maar voorlopig is een videootje het beste wat we kunnen bedenken en wat ook relatief eenvoudig is te realiseren.

Vandaar dat we hieronder bij wijze van experiment een kort videofragmentje hebben opgenomen waarin we ons even kort voorstelen.

Wat we graag van u zouden willen weten is of dit daadwerkelijk iets toevoegt aan een stilstaande foto en dus of en in welke mate de indruk die u van ons krijgt als u de videootjes bekijkt achteraf overeen blijkt te komen met uw indruk van toen u ons daadwerkelijk ‘live’ ontmoette.

(Probleem daarbij is wel dat u achteraf, dus nadat u ons daadwerkelijk hebt ontmoet, niet meer terug kunt halen wat uw eerste indruk was op grond van de video. Daarom is het misschien handig om na het bekijken van het videootje even een paar trefwoorden op papier te zetten waar u later naar kunt refereren).

Ook als het nadelige kanten heeft willen we dat graag weten want dan halen we de videootjes weer van de website en vervangen we ze door foto’s.

(Moeten nog gemaakt en geupload worden)

Video 1: Dhr. T.B. Eisenga, Kinder- en Jeugd-) Psychiater

Video 2: Mevr. J. Heezen, Partner-reatie en Gezinstherapeut en Psychomotorisch therapeut en Ouderbegeleider.
.
Feedback: [email protected]

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

  • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

  • .