Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Afmelden bij verhindering/ Afspraken afzeggen (3A5)

16 mei 2016 | Praktische info en Contact (3A)

Auteur: T.B. Eisenga
Laatste Update: 22-05-2016

Afmelding bij verhindering:

Als u verhinderd bent meldt u dat dan zo snel en zo ruim mogelijk van te voren af, zodat wij de vrijgekomen plaats in de agenda misschien nog aan iemand anders kunnen geven.

Nota: De meeste praktijken brengen bij afmeldingen ofwel ‘No shows’ binnen 24 uur voor een afspraak, een deel van de kosten in de rekening. Zeker als iemand herhaaldelijk of zonder afmelding, of telkens op het laatste moment, niet verschijnt op zijn/ haar afspraak.

Voorlopig geen ‘No show’-nota: Dat doen wij (nog) niet omdat het bij ons relatief weinig voorkomt en het in onze ogen mogelijk iets zegt over de kwaliteit van het contact, die kennelijk te wensen overlaat, hetgeen in dat geval beter tot onderwerp van gesprek kan worden gemaakt, om te onderzoeken wat daar achter zit (en dus therapeutisch worden aangewend), dan dat het reden is iemand een nota te sturen. Is het niet mogelijk dat te bespreken, dan neigen wij er eerder toe het contact en het dossier alhier af te sluiten en e.e.a. terug te leggen bij de verwijzer, dan nota’s te gaan versturen. Er kunnen zich echter specifieke situaties voordoen die ons daar wel toe doen besluiten en wij behouden ons aldus het recht voor dat alsnog te doen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

  • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

  • .
<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">