Selecteer een pagina
 Polyzoom Header Praktijk voor kind, jeugd en gezin

Onze Visie: Psychodynamische visie (1C1)

7 okt 2015 | Onze visie (1C)

Auteur: T.B. Esenga
Laatste Update: 03-06-2012

psychodynamische Visie Polyzoom

Psycho-Dynamisch wil o.a. zeggen: Met oog voor factoren BINNEN het individu, dus bijv. hoe de gedachten, gevoelens en gedragingen mede bepaald worden door ‘gevoelige snaren’ die men in de interactie met mn ouders, in de vroege jeugd, heeft opgelopen en die gemakkelijk door situaties in het hier en nu ‘aangeprikt’ kunnen worden. Zaken waarvan we ons vaak niet of nauwelijks bewust zijn en daarom ook met aandacht voor onbewuste drijfveren die ons gedrag in hoge mate aanstuurt.

Ze zijn onbewust omdat we ze als ballen onder water (dwz buiten ons bewustzijn) houden m.b.v. onze zgn. afweermechanismen. Dat is maar goed ook want met al die ballen aan het oppervlak zouden we niet kunnen zwemmen of varen. Een belangrijke overlevingsstrategie dus waardoor we kunnen functioneren, maar waar we dagelijks wel wat energie in moeten investeren, vanwege de voortdurende opwaartse druk van die ballen, zeker als het grote zijn die diep onder het oppervlak in troebel water zitten waardoor je zo ook nog niet eens goed kunt zien. Energie die je dus niet ergens anders voor kunt gebruiken en waar je moe of somber van kunt worden. De een is echter beter in het onder water houden van ballen dan de ander, totdat hij ziek wordt, stil valt en dus geen afleiding meer heeft of gaat ontspannen en de weerstand (afweer) afneemt. Daardoor kunnen er te veel ballen te dicht aan de oppervlakte komen waardoor je angstig en gespannen wordt.

Aan u de keuze of wij u moeten helpen de ballen weer onder water te duwen zodat u weer ‘de oude’ wordt of u te helpen ze gecontroleerd boven water te laten komen, de angst die daarmee gepaard gaat te leren verdragen en ze lek te prikken, zodat ze zinken en op de bodem terecht komen, zonder dat u nog al te veel last van ze van hebt omdat ze immers geen/ minder opwaartse druk meer hebben.

 • Psycho-dynamisch (Oorspronkelijke ontwikkeld door Sigmund Freud) gaat uit van een beeld van een stoomketel, een druk vat met een enorme hoeveelheid ongebreidelde energie (Agressie en sexualiteit) en een mechanisme (Stoommachine) dat in staat is om die energie in goede banen te leiden en te kanaliseren zodat het voor allerlei nuttige zaken kan worden aangewend. Gaat er iets mis dan kan de ketel exploderen.
  .

  • Freud en zijn manier van denken zijn enigszins in een negatief daglicht terecht gekomen, o.a. vanwege een te nauwe opvatting van termen als agressie en seksualiteit die beiden in onze tijd een negatieve connotatie hebben. Freud doelde met die termen echter op veel grotere en fundamenteler categorieën en bedoelde er in feite levenskracht mee. Zonder agressie is niet met het leven verenigbaar en gaan we dood. Het is de grondstop die omgevormd kan worden tot exploratiedrang, ondernemingslust, ambitie, carrièredrang, etc. Met te weinig agressie kom je dus nergens. Maar het kan ook verkeerd gericht raken bijv. op jezelf en dat uit zich als depressie. Depressie wordt binnen deze theorie dus gezien als op jezelf gerichte agressie die er op de een of andere manier niet uit kan, bijv. door een taboe. (Bij vrouwen is in onze maatschappij het taboe op agressie veel groter dan bij mannen en volgens sommige onderzoekers is dat ook de reden dat er veel meer depressieve vrouwen zijn dan depressieve mannen. Agressie en depressie zijn communicerende vaten: heb je meer van het een dan heb je minder van het andere en andersom.
   .
  • Overigens zou je het begrip agressie kunnen opvatten als een verzameling voor alles wat separeert, wat er op gericht is je van dingen en mensen te distantiëren, ze te definiëren als ego-dystoon, antipathiek, het eigen ‘Ik’ te onderstrepen, etc. ….
   .
  • … terwijl seksualiteit verwijst naar alle tendensen die gericht zijn op fusie, toenadering, samensmelting, oplossen van het ‘Ik’, etc.
   .
 • Of het beeld van een leger dat voortdurend wil gaan muiten (Es), een generaal (‘Ik’) dat voldoende gezag moet hebben om het leger onder controle te houden en daarvoor een groep hulpofficieren/ Adjudanten om zich neen verzameld heeft die hem daarbij helpen. (Afweermechanismen).
  .
 • Nog heel veel meer van te vertellen maar voorlopig maar even tot hier. ….

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Interne links: (naar geassocieerde onderwerpen BINNEN deze website)

 • .

Externe links: (naar geassocieerde onderwerpen BUITEN deze website)

 • .

 

 

 

<INPUT TYPE="button" VALUE=" TERUG " onClick="history.go(-1);">