Selecteer een pagina

Psycho-Dynamische en Systeemvisie (1C1/ 1C3)

Auteur: T.B. Eisenga Laatste Update: 29-05-2016 Denkkader: We werken binnen een multidisciplinair team en hanteren een systemisch en psycho-dynamisch denkkader om de problematiek die ons wordt gepresenteerd, te ordenen en te begrijpen. LEES MEER … Systemisch wil...

Boommetafoor (1C5)

Auteur: T.B. Eisenga Laatste update: 22-05-2016 Wij gaan er van uit dat alle dingen op de een of andere manier samenhangen, ook al kunnen we die verbanden maar zelden in hun volle omvang zien. Neemt niet weg dat wij daar in ons werk wel voortdurend naar op zoek zijn....

Onze Visie: Systeemvisie (1C3)

Auteur: T.B. Eisenga Laatste Update: 30-05-2016 Systemisch wil zeggen met oog voor wat er zich aan uitlokkende of in stand houdende factoren TUSSEN individuen afspeelt. Wij zien een individu (Bio + Psyche) dan ook nadrukkelijk niet als een op zichzelf staand...

Onze Visie: Psychodynamische visie (1C1)

Auteur: T.B. Esenga Laatste Update: 03-06-2012 Psycho-Dynamisch wil o.a. zeggen: Met oog voor factoren BINNEN het individu, dus bijv. hoe de gedachten, gevoelens en gedragingen mede bepaald worden door ‘gevoelige snaren’ die men in de interactie met mn ouders, in de...

Onze Visie: Polyzoom-visie (1C4)

Auteur: T.B. Eisenga Laatste update: 22-05-2016 Tijdens de diagnostiek en behandeling ‘zoomen’ wij voortdurend in en uit en zoeken we naar verklaringen en interventies die bij elk zoomniveau passen. De naam ‘PolyZoom’ verwijst dan ook naar het wisselen van het niveau...