Selecteer een pagina

Hechtingsproblematiek (2A7)

Auteur: T.B. Eisenga Laatste Update: 30-05-2016 De wetenschap heeft de laatste 20 jaar steeds meer aanwijzingen opgeleverd dat de ontwikkeling van ons brein (‘Hardware’) in hoge mate bepaald en gestuurd wordt door wat wij meemaken (‘Sotfware’)...

Persoonlijkheidsproblematiek (2A6)

We hebben allemaal wel een aantal uitgesproken karaktertrekken. Vrijwel niemand is volledig in evenwicht en bovendien zou dat misschien ook wel wat saai zijn. M.a.w. de afwijkingen van het gemiddelde geven ook kleur aan het leven. Voorbeelden: Sommige mensen neigen...

Gedragsproblemen (2A5)

Gedragsproblemen als uiting van een veelheid aan mogelijke problemen in de binnenwereld: Globaal gaat het hierbij om onvoldoende remming/ bijsturing van impulsen agv een tekort schietende biologische remming (ADHD), sociale (ASS/ PDD-NOS) of morele overwegingen...

Ontwikkelingsproblemen (2A2)

Auteur: T.B. Eisenga Laatste Update: 03-06-2016 ‘Ont-wikkeling’: De ontwikkeling kan weliswaar gestimuleerd, geremd en gestuurd worden door omstandigheden zoals opvoeding, maar verloopt toch ook grotendeels van binnenuit en vanzelf, (het woord zegt het al: alsof er...

Cognitieve problemen (2A3)

Auteur: T.B. Eisenga Laatste Update: 03-06-2016 Denken – Voelen – Doen: De activiteiten van de mens zouden kunnen worden ondergebracht in een driedeling ‘Denken, Voelen en Doen’ (waarbij ‘Doen’ verwijst naar ‘Gedrag’ en...

Emotionele problematiek (2A4)

Auteur: T.B. Eisenga Laatste Update: 03-06-2016 Denken – Voelen – Doen: De tweede van de driedeling waar menselijke activiteiten in zou kunnen worden ondergebracht (en waar dus iets mee aan de hand zou kunnen zijn) is het ‘Voelen’. Het gaat hier om emoties...